Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Jewniverse Forum _ Уроки Идиш _ צוועלפטע 

Автор: Арье - Четверг, 12 Сентября 2002, 22:47

חיים האט סוף כל סוף באשלאסן צו הייראטן דולצינעע. איר טאטע איז נישט געווען צו גליקלעך פון אזא שידוך, ווייל ער האט גוט געדענקט די חרפה אין שיל, ווען חיים האט נישט געוווסט וואס צו טאן, בעת מען האט אים מכבד געווען מיט א עליה.אבער דער טאטע האט גוט פארשטאנען, אז קיין אנדער ברירה איז נישטא, ווייל נאך דעם טעראר-אקט איז דאס פנים פון דולצינעע אפגעברענט געווארן און זי וואלט שוין געמעגט הייסן נישט דולצינעע, נאר קוואזימאדע. נאך דער ערשטער נאכט האט דולצינעע דערציילט איר טאטן, אז חיים האט זי גענומען פינף מאל טראץ דעם, וואס אין דער ערשטער נאכט מעג מען בלויז איין מאל

פרעגט דער טאטע חיימען: ס'טייטש, צי דען ווייסטו נישט, אז עס שטייט געשריבן, אז מען מעג בלויז איין מאל? -יא, האט געענטפערט חיים, עס שטייט טאקע געשריבן, נאר ביי מיר שטייט אויךCловарик слов и выражений:

סוף כל סוף (соф кол соф) - наконец-то, в конце-концов

באשלאסן - (башлосн) - решил

באשלוס- решение

באשליסן - решить, решать

איך באשליס - я решаю

דו באשליסט -ты решаешь

ער, זי באשליסט - он, она решает

מיר באשליסן - мы решаем

איר באשליסט - вы решаете

זיי באשליסן- они решаютהייראטן - (heyratn) вытупить в брак, הייראט (heyrat) - брак

גליקלעך - счастлив, счастливый, от גליק - счастье

חרפה -(харпэ) - позорВремя позднее- пора идти спать. Завтра продолжу разбор текста, на прощанье только вот: выражение - שטייט געשריבן - написано. Дословно получается неудобопереваримое "стоит написано", кстати в этом и заключается вся пуэнта рассказика.

Попробуйте, всё же, перевести на русский самостоятельно.

[ This message was edited by: leib on 2002-11-03 23:43 ]

Автор: simulacrum - Пятница, 13 Сентября 2002, 0:46


אָצעם-קליאָצעם, רב אַריה-לײב האָט זיך אומגעקערט. און מיט אַ מעשׂה. סאַראַ מעשׂה - װעט איר לעקן די פֿינגער. מיט 'הײראַטן' בין איך אָבער נישט מסכּים - צו דײַטשמעריש. אַדרבא, ס'איז אַפּנים רײנער דײַטש. לײב, קומט צוריק גאָר אָפֿטער - דער עולם װאַרט און ער קען זיך נישט דערװאַרטן

wink.gif

[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-09-13 02:49 ]

Автор: Laplandian - Пятница, 13 Сентября 2002, 2:39

Н-да-с.

Лекция сильна, ничего не скажешь. Видимо именно этим отличается הײראַטן от חתונה האָבן . wink.gif

Я бы мог еще усугубить тем славным переводом на еврейский народного стихотворения "Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты" и нашими импровизациями на Judea.ru на закуску, но пока воздержусь, как-никак עשרת ימי תשובה на дворе .

Автор: Anonymous - Пятница, 13 Сентября 2002, 20:45

Simulacrum

Отвечаю по-русски, чтобы все поняли: слово הייראט, הייראטן являются абсолютно легитимными на идиш - посмотрите в любом словаре. Есть разница между חתונה האבן и הייראטן .
חתונה האבן или האבן חתונה - жениться
הייראטן же означает вступить в брак, הייראט -брак(но не производственный).
חתונה - свадьба.

Автор: Anonymous - Пятница, 13 Сентября 2002, 20:49

Опять этот Анонимус, не знаю уж как исправить это безобразие

leib

Автор: Anonymous - Пятница, 13 Сентября 2002, 21:08

Да, но я ведь обещал продолжить урок, итак:

שידוך - шидэх -сватовство, брак, женитьба
שדכן - шадхн - сват(самая распространённая еврейская профессия)
געדענקט - гедэнкт - помнил
инфинитив - געדענקען помнить, запоминать

איך געדענק - я помню
דו געדענקסט - ты помнишь
ער, זי געדענקט - он она помнит

מיר געדענקען - мы помним
איר געדענקט - вы помните
זיי געדענקען - они помнят

Жду попыток перевода. Если их не будет, продолжу разжёвывать

leib

Автор: Laplandian - Пятница, 13 Сентября 2002, 21:21

Посмотрел. В словарях его вообще нет, а вот у Стучкова оно есть и отмечено как дайчмеризм . Лично я никогда не слышал такого глагола в устной речи, существительное же הײראַט и происходящие из него глаголы פֿאַרהײראַטן זיך или הײראַטן זיך (а не просто הײראַטן ) - слышал, но исключительно от австрийских и немецких евреев, причем обычно только по-поводу нееврейской свадьбы. У Стучкова все эти слова отмечены как дайчмеризмы.

Есть ведь и другие, нормальные описательные синонимы без дайчмеризма: (каузатив) װערן מאַן-און-װײַב, חופּה-וקדושין האָבן , שטעלן אַ חופּה , גײן אונטער דער חופּה .

В любом случае, פֿאַרהײראַטן זיך или פֿאַרבינדן זיך אין אַ הײראַט (тоже то еще словосочетание) звучат благозвучнее , на мой взгляд, хотя тоже дайчмеризмы.

Автор: Laplandian - Пятница, 13 Сентября 2002, 21:24

Для уточнения лексикографии:

По-моему, שידוך - все-таки не брак или женитьба, а именно сватовство. Или - postfactum - супруг(а).

Автор: Anonymous - Пятница, 13 Сентября 2002, 22:22

Лапландец
Словарь Рохкинда и Шкляра (несмотря на то, что этот словарь так себе):

הייראטן - вступить в брак
Там даётся ещё прошедшее время - געהייראטעט , но авторы совершенно справедливо указывают, что это устаревшая форма
Есть там же и הייראטלאזיקייט - безбрачие и הייראטלאזער - холостой
А вот само существительное הייראט - брак даётся там как устаревшее.

Автор: Anonymous - Пятница, 13 Сентября 2002, 22:32

Вдогонку
У того же Шкляра שידוך - и брак и сватовство, вспомните:

עס געפעלט מיר ניט דער שידוך, נחומקע
עס געפעלט מיר ניט דער שידוך, נחומקע
קיינער פרעגט ביי דיר קיין עצה טאטעניו
קיינער פרעגט ביי דיר קיין עצה טאטעניו

כ'וועל ניט קומען אויף דער חתונה, נחומקע
כ'וועל ניט קומען אויף דער חתונה נחומקע
וועסטו קומען אויפן ברית טאטעניו
וועסטו קומען אויפן ברית טאטעניו

Автор: simulacrum - Суббота, 14 Сентября 2002, 3:49

Цитата
Словарь Рохкинда и Шкляра (несмотря на то, что этот словарь так себе)
Ну вот ещё: словарь Рохкинда. Какого такого Рохкинда? Соня Рохкинд - известный в прошлом лингвист белорусского масштаба, и если не с Лапландцем, то хоть с Д. Курляндом организовала хрестоматию пролетарской еврейской поэзии Америки. Я всё же думаю, что в своём родном местечке Толочине Могилёвской губернии такого слова [הייראטן] она не слышала. Немецкое заимствование и весьма недавнее. Шлоймэ Бирнбойм строго-настрого советует его избегать, особенно харейдим. Любопытно, что почти исключительно они им и пользуются (лишь журналисты, конечно) - я его впервые именно в Алгемэйнэр журнал и встретил.

:razz:

Автор: Граф - Вторник, 17 Сентября 2002, 7:50

У меня уже несколько человек спрашивали, и сам я созрел вот для какого вопроса тире предложения.

Тот материал, что публикуют Йоэл, Симулякр и Лейб, настолько уникален со всеми языковыми нюансами, историей языка, историей и современностью его распространения, - и при этом настолько раскидан по форумам и топикам, - что, м.б., стоило его каким-нибудь образом объединить, соединить где-нибудь? А если, увлекшись, продолжать вставлять столь драгоценные вкрапления в текущих обсуждениях, - то, м.б, сразу же дублировать их для этого гипотетического "ствола"? А то "веток" много, и иногда, опять же, за деревьями не видно леса?

Я продолжаю распечатку тем, связанных с языком, для своих приятелей (помните, я о них несколько месяцев назад рассказывал?), и из принтера вылезает столь чудовищное количество листов, что во всём моём Архиве скоро начнёт ощущаться нехватка бумаги. И опять же, прямо посреди страниц встречается обсуждение тем, напрямую с языком не связанных; например, философско-литературоведческие эссе Симулякра (связанные с русской или англо-американской литературой) или страстные пассажи Йоэля против сионизма. Это тоже нужно и интересно, но к идишу как теме наших исследований всё же отношения не имеет.
А?

Автор: Катя Шварц - Вторник, 17 Сентября 2002, 16:54

Реб Арье-Лейб, а Вы хулиган, однако. cool.gif (Это я от Вашего рассказа такая красная )
Да, Йоэль прав: видимо сильно отличается הײראַטן от חתונה האָבן .

р. Арье, в Шулхан-Орех все подробно расписано, почему это нельзя.

Впрочем, если Вы не доверяете мнению Ш-О, спросите у женщин. "Почему-то" мне кажется, что не многие вдохновились бы рассказом про такую первую брачную ночь. smile.gif

Кстати, пора бы уже тут женский клуб создавать! Вот например: Йоэль жаловался, что сладкая рыба не по вкусу. А как ее без сахара готовить, кто скажет? Ну, я понимаю, что если с сахаром переборщить, выйдет плохо, но совсем без сахара - это новость. Вот обсудили бы...

А перевод я бы отправила, но как-то неудобно такой текст переписывать...

Вы только, пожалуйста, не обижайтесь, в принципе, серия про Хаима и Дульцинею получилась смешная. Надеюсь, мы еще дождемся рассказа про их внуков. wink.gif

Автор: Евлампия - Вторник, 17 Сентября 2002, 17:08

Ой маманя, hот ынз лэйбэлэ азунс а монсэ дырцэйльт аз мыр ныш нор дэр пунэм, ондэрэ плэццэр уйхэт ройт гиворэн ! Обэр дох, бай ынз ин Усть-Засранск флэг мэн зугн, аз а хасэнэ hот мэн эйн мул мыт а суркэ, ын hайратн мэг мэн цэн мул мыт а муркэ - мах обэр зыхэр аз дэр штутс-рув зэйт нышт.

А гыт квытл йэдм, вайль homo proponit, sed Deus disponit

Автор: Катя Шварц - Вторник, 17 Сентября 2002, 17:52

homo proponit, sed Deus disponit - ну, ын вус из дус, зецт ыбер!

Автор: Евлампия - Вторник, 17 Сентября 2002, 18:20

Чи рэтст кайн ыдэш, Катэню ? Азой флэгн ды латэйнэр зугн - дэр мэнч трахт, ын дэр Ойбэштэр лахт.

Автор: Арье - Вторник, 17 Сентября 2002, 21:44

Катенька, смысловой перевод латинской сентенции на идиш, который привела Евлампия совершенно верен, но дословно это переводится: "человек предполагает, а Бог располагает". Дословный перевод на идиш этой сентенции будет несколько топорным: א מענטש איז משער, אבער די דעה איז ביים אויבערשטן

Автор: Арье - Вторник, 17 Сентября 2002, 22:10

עס איז זעלבסטפארשטענדלעך, אז איך, אן אנהענגער פון ייווא-יידיש קאן נישט מסכים זיין מיט דערשפראך פון עוולאמפיע, בפרט, אז זי האט אריינגעהאקט אין איר מעלדונג א וועלט מיט פעלערן. און דאך, זאל זי געבענטשט זיין, ווייל כל זמן ווי עס זיינען נאך פאראן אזעלכע יידן און יידענעס, וואס רעדן אויף אזא זאפטיקן פאלקסטימלעכן מאמע-לשון,טראץ אלע גרייזן, קאן מען נאך אפילו זיין אפטימיסטיש און אפילו ארויסזאגן א פארזיכטיקן און פארכטיקן געדאנק - אפשר איז נאך נישט אלץ פארפאלן? אפשר וועט נאך קומען די גאולה? כאטש עס גלויבט זיך קוים

А теперь то же самое по-русски:
Само-собой разумеется, что я как сторонник ИВО-идиш не могу согласиться с языком Евлампии, тем более, что в её сообщении уйма ошибок. Тем не менее, да будет благословенна она потому, что до тех пор, покасуществуют такие евреи и еврейки, которые говорят на таком сочном народном мамэ-лошн, несмотря на все ошибки, можно, даже быть оптимистичным и высказать осторожную и робкую надежду: быть может ещё не всё пропало? Может ещё придёт избавление? Хотя верится с трудом.

Автор: Евлампия - Вторник, 17 Сентября 2002, 22:17

Бубэлэ, зай муйхл ын вайз мыр уйс дэ азойгерыфэнэ "фелерн" ! Эх вэйз нышт вус "ИВО" ыдэш ыз, ын н'эмэсн арайн гэйт мир ништ ун цы эс ыз "ИВО" обэр "ИЙО", обэр вэйз ых ганц гит аз мэйн громматик ын орфографиэ ыз нунт цы зайн пэрфэкт ! Быттэ hуц'ниш кайн hакпудэ уйф ан алтэ амhурэцтэ, нор зайт мыр мазбыр !

[ This message was edited by: Евлампия on 2002-09-18 00:22 ]

Автор: Евлампия - Вторник, 17 Сентября 2002, 22:29

Фыргэсн цэ зугн, ойб мэйнт ыр алс "ИВО" ыдэш дэм лытвэш-вайсруссишн дыалэкт, дэмульс вылл эх айх дэрцэйлн, кэйнэм хулилэ ныш цы балэйдыгн, обэр вэн ых hэр фаршыдэнэ магнытофонишэ ын радиотэлэвызишэ райдес ын дэм уйбндэрмантн дыалэкт, сэ'штейт мыр фур ды ойгн дэм Адольф-Элоизычн'с бакантэ "Триумпф дес вилленс", вын нэйнцн-нэйн-ын-дрэйсик, леhавдл.

Автор: Арье - Вторник, 17 Сентября 2002, 23:03

Евлампия(если это только не Симулякрум и не Йоэль, которые решили подурачиться)
Ваш сочный народный идиш(бессарабский?) прекрасен, но и в народном говоре не следует допускать ошибок и я вовсе не имею ввиду Ваш диалект. Так вот:во-первых в идиш нет места мамане - на Вашем диалекте, кажется моменю или момэлэ. Я не уверен, что в Ваших краях говорят ыдэш, думаю, всё же, что ыдыш. Не вайз мыр уйс, а вайз мыр ун(укажи мне), аруйсвайзн(по-Вашему) - демонстрировать, проявлять, проявить.
Совершеннл недопустимо путать обэр с одэр.Обэр - но, одэр-или.И уж конечно не орфографие, а ортографие - орфографие пусть фоне-ганев произносит. Тем не менее повторяю - у Вас сочнейший богатый народный идиш. Извините меня за более чем нескромный вопрос: сколько лет Вам?

Автор: Евлампия - Вторник, 17 Сентября 2002, 23:16

"Маманя" ыз а корэннэ (фарворцлтэ ?) ыдэшэ ворт, нор эс hот нышт гевыст вын дэм быз йэцт. Эх вэйз гонц гыт дэм нафкэмынэ цвышн "обэр" ын "одер", ын эх ныц зэй лойт дэм рыхтикн мэйнынг, ын ыр, рэб Лейб, зольт бэссэр лэзэн майнэ каляканье. Ын вус кэн ых тын, аз майн алтэ мымэ Фрадл флэг зугн "орфографие" ! Соф-коль-соф, мыт вус бын их, алтэ амhурэцте, бэсэр фын фоне-ганев ?

А "сколько мне лет" ыз а фраге фын оллэ фрагэс... Ых бын алт, зэр алт... Суперстарша, так сказать. Обэр вайл эх бын уйх а гройсэ скромницэ, эх кэн нышт зугн груд, лэйдэр.. Эх шэм'мэх...

Автор: simulacrum - Вторник, 17 Сентября 2002, 23:52

Нет, Йойлика с Симулякром тут присовокуплять не надо. На юге бытовало такое мнение, что если говорят как-то странно, то это должно быть литваки. Как видно, нечто схожее существовало и в литовских землях: если не по-нашему - следовательно по-бессарабски. Уважаемая ребецн Евлампия Р.О. пользуется вполне космополитичным диалектом: не бессарабский и не галицийский, и уж совсем не литвакский. А смешанный: украинский в сочетании с галицийским в сочетании с отдельными белорусскими штучками и, наконец, с большими вкраплениями несуществующих ни в одном диалекте диалектизмов. Всё - в одном умопомрачительном меланже. От азэй. wink.gif

Автор: Евлампия - Среда, 18 Сентября 2002, 1:36

Мяланж-шмяланж, абы золь зайн гышмак ын фэршдэндлэх ! Ых бын кайн лынгвысткэ, ын майн дэйэ ыз гур клэйн вэн сэ'кымт цы дыалэктн. Громатикэ hуб ых уйхэт нышт гылэрнт, обэр эйн зах кэн ых зугн - майн мыме Фрадл кымт такэ фынэм Морморэш аляйнс, ын фар дэм hот зи ин быссарабишэ лэндэр гывойнт. Ын вадэ зайт мыр муйхл ыйф майнэ крыме баниц мыт предлогэс ын мэждомэтиэс, выбалд ых кэйнмул штарк гывэн уйф йенэм фронт

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 3:58

Для Надежды:
вся соль рассказа Лейба на идиш, от которого Катя покраснела на лицо, а Евлампия - всеми другими частями тела, заключается в непереводимой игре слов, связанных с нюансами первой брачной ночи Хаима и Дусьсинеи. Очень замечательный рассказ, по-моему. Только он представляет интерес для идишистов. Перевести я не решаюсь, поскольку Тора учит скромности (хи-хи, это я скромный?! Вы про меня ещё мало чего знаете).
Дальнейшая перепалка касается "правильного" и "неправильного" идиша.
В общем, Надя, нет у Вас выбора - учите идиш.

Автор: Дама_из_Амстердама - Среда, 18 Сентября 2002, 4:35

Цитата
On 2002-09-17 18:54, Kate_Shwartz wrote:

Кстати, пора бы уже тут женский клуб создавать! Вот например: Йоэль жаловался, что сладкая рыба не по вкусу. А как ее без сахара готовить, кто скажет? Ну, я понимаю, что если с сахаром переборщить, выйдет плохо, но совсем без сахара - это новость. Вот обсудили бы...

А перевод я бы отправила, но как-то неудобно такой текст переписывать...


Катя, я Вам скажу как без сахара готовить рыбу: положите туда свеклу вместо сахара. smile.gif Я тоже поддерживаю идею "Женского клуба"

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 4:45

Евлампье-лэбм, дахцах мир, ир от до гэзогт а грэйсэ западло вэгн ундзэр аворэ, вос с'от мых штарк фардросн...

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 8:28

Женский клуб - это замечательно, присоединяюсь, хотя и не женщина и с усами. Моя жена фиш готовит без сахара, а с сахаром - это для американцев. Мы не так воспитаны. Я этот американский сладкий кугл-чолнт-кишкэ в рот не могу взять. У американцев всё с сахаром, что флейш, что фиш. Не знаю, как они там его едят. В Иерушолаиме есть обычай даже цимес потреблять без сахара, а наоборот, с перцем и пряностями. На Рош а-Шонэ такой цимес ел, кстати.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 13:20

Цитата
On 2002-09-17 20:20, Евлампия wrote:
Чи рэтст кайн ыдэш, Катэню ? Азой флэгн ды латэйнэр зугн - дэр мэнч трахт, ын дэр Ойбэштэр лахт. 


Йо, а бисселе.
Их бин а "цейлем-коп" (ир фарштейт?), ун ред а "сабесдике-лосн", обер их фарштейн андере диалектн. ун лерн иво-йидиш мит ди реб-лейбн hилф. smile.gif

ун их бин нит кайн "момеле" одер "бубеле", вайл их бин гор а йюнге мейдл. их бин .. ломир редн ... а швестерл. biggrin.gif

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 13:24

Рыбу со свеклой и без сахара - попробую, спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали. smile.gif

Автор: Йошка - Среда, 18 Сентября 2002, 13:52

Будет, будет женский клуб smile.gif Примерно с января, ОК?

Автор: Йошка - Среда, 18 Сентября 2002, 13:53

Нет, с января - это я поторопился. С февраля.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 14:04

Цитата
On 2002-09-18 15:53, Йошка Финкль wrote:
Нет, с января - это я поторопился. С февраля.


Ой, Йошка, это был не Вам намек, а посетителям сайта: темы интересные, умные... даже слишком "ученые", не с кем за рыбу фиш поговорить smile.gif
А так что: открываем топик "О нашем, о женском" и вперед про рыбу со свеклой, а "они" пусть обсуждают этимологию-квазепретерит-майморим_такого-то_ребе...

Хотя это тоже была шутка, читать все это очень интересно, не знаю, есть ли еще где-нибудь в рунете такие интересные дискуссии на такие темы.

biggrin.gif

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 14:16

Катюша разговорилась на мамэ-лошн! Который для неё бабэ (бобэ)-лошн! Готэню! По такому поводу не грех и выпить чего-нибудь такого этакого (только без сахара, будьте мне так любезны!). КОЛ А-КУВЫД дир, тайере швестерке! Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер - хочь лойт ди шиурим фун ундзере тайере Йоэл-Лейб(н?), хочь лойт ди вертер- ун лерн-бихер дерфар, вайл зенен аройс ди грайзн. haлб идыш, haлб дайч, haлб - ди цыганьскэ-кимэт антиидыше грамматише нарышкейтн, азой зогн-зугн, а данк фрой Евлампие Пафнутьевне бас Аврумэле Рабинович-оглы, так сказать.

Надя, не обращайте внимания. Это мы балуемся.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 14:31

Цитата
On 2002-09-18 16:16, Анархист-Моше wrote:
Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер 


Ну? их бин маским! ун нит "а бисл бесер", нор "а сах бесер" wink.gif

мит Йоэл-Лейб-Сандлер-Вайнрайх ун Г-тс hилф! smile.gif

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 14:34

Проблема еще в том, чтобы разговориться вообще: про лингивстику я только читаю, добавить ничего не могу, а обсуждать 1001 ночь религиозной Дульцинеи и апикойреса Хаима это просто mad.gif
biggrin.gif

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 14:55

Молодец, Катерина. Тогда, для пущего развлечения и в предвкушении дальнейших уроков р.Лейба, сходи-ка ты (и вы все, хавейрим) на достославно вонючий сайт 7=40. На форум "Антисемитизм", по крайней мере. Такого количества новых антисемитов-нацистов-Бог-знает-кого, что зарегистрировались на топиках т.н. еврейского сайта, я в жисть не видал. Никогда не видал: "Беженец", какой-то совершенно безграмотный грамматически и политически "Вася", "Россиянин" (или я ошибаюсь?), некто "АЛЕКС" большими буквами (не путать с обыкновенным "Алексом", тот нормальный человек), и многие, многие другие. Кажется, админ сайта за них взялся, наконец: ещё 2 часа назад они постили откровенным матом, называли 11 сентября "днём Святого Усамы" (Зассамы, кол ему в бок и трясця его матери), а невинную, ни в чём не повинную "Свинку" (наша Надежда) называли ЖЫДОВСКОЙ ПОДСТИЛКОЙ и АМЕРИКАНСКОЙ СВИНЬЁЙ, которой самый раз заняться некоторыми сексуальными извращениями, поелику скрывает мерзкое своё ЖЫДОВСТВО. И все эти посты появились в течение последних 3-4 дней. У меня глаза на лоб полезли - как спешат откровенные антисемиты встать в очередь на регистрацию на еврейский сайт - но тут сработал, видимо, их админ (как Илья Муромец, спавший последние годы непонятно где), - и стал их посты уничтожать, вещь для 7=40 совершенно неслыханная. М.б, с подачи нашего Йошки? Он тоже там крутится, непонятно зачем. Кстати, вэр вейс, фар вос Йошеньке дрэйц зих дорт?
Мейле, кажется, бороться с беспределом начали, а данкен Гот.
Спешите видеть! Кто от наших родных Хаима с Дульцинеей краснеет - лучше, всё-ж таки, туды не ходить, растудыть их в качель.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:07

Цитата
On 2002-09-18 10:28, Анархист-Моше wrote:
Женский клуб - это замечательно, присоединяюсь, хотя и не женщина и с усами. Моя жена фиш готовит без сахара, а с сахаром - это для американцев. Мы не так воспитаны. Я этот американский сладкий кугл-чолнт-кишкэ в рот не могу взять. У американцев всё с сахаром, что флейш, что фиш. Не знаю, как они там его едят. В Иерушолаиме есть обычай даже цимес потреблять без сахара, а наоборот, с перцем и пряностями. На Рош а-Шонэ такой цимес ел, кстати.


То не Америка, то поляки. На западе Литвы такое тоже едят, но только не в Райсн, не дай Б-г. Цимэс у нас едят, конечно, с сахаром. Гэфилтэ фиш тут готовить не умеют напрочь, не говоря уж о том, что она и не "гэфилтэ", как должна быть, а суть рыбная котлета, начиненная сахаром. А как тебе курятина, обмазанная медом до безобразия, что имело место быть на моей свадьбе? Гадость, в натуре. "Ях вайс", поляки, понимаш...

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 15:09

Ув. Моше!
Я все уроки читаю, присылала р. Лейбу домашнюю работу, а потом просто выбыла в отпуск, а потом заработалась и вообще приходила в себя после переизбытка общения на четырех языках, включая идиш (ломаный, но уж какой есть). smile.gif
А за семь-сорок мне Админы голову оторвут: он дает уму непостижимый траффик, видно, слишком много баннеров, реклам и прочих картинок понавешали.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:10

Цитата
On 2002-09-18 15:24, Kate_Shwartz wrote:
Рыбу со свеклой и без сахара - попробую,  спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали.  smile.gif 


Катя, но ведь совсем не в тех количествах, что в Речи Посполитой, согласитесь?

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:14

Цитата
On 2002-09-18 16:16, Анархист-Моше wrote:
Катюша разговорилась на мамэ-лошн! Который для неё бабэ (бобэ)-лошн! Готэню! По такому поводу не грех и выпить чего-нибудь такого этакого (только без сахара, будьте мне так любезны!). КОЛ А-КУВЫД дир, тайере швестерке!  Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер - хочь лойт ди шиурим фун ундзере тайере Йоэл-Лейб(н?), хочь лойт ди вертер- ун лерн-бихер дерфар, вайл зенен аройс ди грайзн. haлб идыш, haлб дайч, haлб - ди цыганьскэ-кимэт антиидыше грамматише нарышкейтн, азой зогн-зугн, а данк фрой Евлампие Пафнутьевне бас Аврумэле Рабинович-оглы, так сказать.

Надя, не обращайте внимания. Это мы балуемся.


Цыганьскэ - это современный ыврыт, хотя Евлампье тут и обхамила наш прононс ни за что, ни про что.

P.S. Фруктовая водка, особливо израильского производства, - злой яд, в натуре. Тут я с тобой согласен.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:19

Цитата
On 2002-09-18 16:34, Kate_Shwartz wrote:
Проблема еще в том, чтобы разговориться вообще: про лингивстику я только читаю, добавить ничего не могу, а обсуждать 1001 ночь религиозной Дульцинеи и апикойреса Хаима это просто mad.gif 
biggrin.gif 


А давайте, в пику Евлампии, откроем тут еще Цэйлэмкэп-клуб с гусарскими шуточками про Мармурыш-Сигэт, пока Евлампия не извинится за наезд на наш прононс ?

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 15:21

Опять на политику сворачиваешь, да? На злой сионизм.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 15:22

Цитата
On 2002-09-18 17:10, Yoel wrote:
Цитата

On 2002-09-18 15:24, Kate_Shwartz wrote:
Рыбу со свеклой и без сахара - попробую,  спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали.  smile.gif 


Катя, но ведь совсем не в тех количествах, что в Речи Посполитой, согласитесь?


Ох, уж эта Жечь (Rzeczpospolita Polska)! Они каждый день подают кукурузу с медом на завтрак и считают, что это хорошее питание... :confused:

Надеюсь, что не в таком. Я знаю, что если сыпануть сахара "от души", будет "ужас что такое". Вопрос был в том, класть ли его вообще? Обсудила этот животрепещущий вопрос со знакомыми - и мнения полярно разделились. По-моему немного сахара, черного перца, базилика, петрушки и лимончиком сбрызнуть вовсе не помешает... А некторые говорят - фе!
А Вы в таком ужасе, как будто я сладкой-переслаженной рыбы наготовила и требую прибыть в гости и съесть ее до последней косточки wink.gif

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 15:27

По-моему, кулинарный форум ещё не предусмотрен. Это ж таки, 12-я лекция по идишу, нет? Вот и давайте на идиш всё вышеизложенное ИБЕРЗЭЦН, так сказать.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 15:28

Цитата
On 2002-09-18 17:19, Yoel wrote:
А давайте, в пику Евлампии, откроем тут еще Цэйлэмкэп-клуб с гусарскими шуточками про Мармурыш-Сигэт, пока Евлампия не извинится за наезд на наш прононс ?


Эт можно. Реб Арье-Лейб, надеюсь, присоединится. smile.gif

Эх, помню на заре туманной юности я пережила шок, когда к нам впервые приехал дальний родственник из еврейского колхоза на Украине и заявил, что у меня не идиш, а помесь немецкого с ивритом или вообще неправильное произношение какое-то. Тогда я приняла это за откровение, переживала, училась "правильно" говорить. Зато теперь постинги Евлампии на транслите понимаю smile.gif

Автор: Евлампия - Среда, 18 Сентября 2002, 15:30

Рабойсэ, эх hоб гызугт, аз эх выл кэйнэм нышт фэрдросн хулилэ, ын ды ассоцыацыэс мыт "трыумпф дес выллэнс" крыхт мыр арайн а балкорхэ ! Вужэ кэн эх тын аз бавыстэ форэмтайльнэмэрс нэмэн эс азой нунт цам hарцн ын махн а западло дырфын ?

Катюшэ - ынтэр "бубэлэ" hуб ыз нышт айх, нор р. Лэйб-н, золь эр лэбн гызунд ын фрэйлэх быз hындрд-н-цвонцэх, гымэйнт. Ын файнэли, кэн эмыцэр мазбыр зайн вужэ ыз дэр ЫВО ыдыш вус мы'рэт вын эм азу сах ?

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:33

Цитата
On 2002-09-18 17:21, Анархист-Моше wrote:
Опять на политику сворачиваешь, да? На злой сионизм.


Да нет, это у нас такой юмор, причем тут сионизм? В том, какой язык мне нравится, а какой - нет, нет ни капли политики.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 15:36

Да че тут говорить. Вот в Венгрии рыбу кушают вообще руками, без всяких вилок, честное слово. Даже селедку. Вылдэ модьорн ...

Автор: Евлампия - Среда, 18 Сентября 2002, 15:40

Бай майн кузынс элтэр-фэттер фын дэм цад фын швыгэр фын майн hынтс гэвэзэнэ хавертэ'с а балэбустэ, вус зи hот гывойнт эргэц ын зюд-омэрикэ флэг мэн эсн дэм фыш мыт бэйдэ фыс, ун кайн hэнт ! Дахцэх мыр аз а сах юрн цырык hот мэн хойшэш гэвэн уйф зэйэр элтэрзайдэ аз эр hут гыhайрат а малпэ.

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 15:41

Да нет же, это я не успеваю постить - ты тем временем новое сообщение шлёшь из-за моря-окияна. Это я про израильскую фруктовую водку, коя - сущий яд.
Бывай здоров.

Автор: Граф - Среда, 18 Сентября 2002, 15:45

Вообще, кто-то был прав: стиль Евлампии и её непередаваемый юмор (валенкес и там Пафнутий Абрамыч) чем-то действительно смутно напоминают дорогого нашего Симулякра. Да и юмор у неё какой-то не женский.
Бывайте. Иду домой. Завтра работаю последний день перед Сукэс. Больше недели не увидимся.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 15:47

Цитата
On 2002-09-18 17:30, Евлампия wrote:
Катюшэ - ынтэр "бубэлэ" hуб ыз нышт айх, нор р. Лэйб-н, золь эр лэбн гызунд ын фрэйлэх быз hындрд-н-цвонцэх, гымэйнт. Ын файнэли, кэн эмыцэр мазбыр зайн вужэ ыз дэр ЫВО ыдыш вус мы'рэт вын эм азу сах ? 


амол из гевен ан алтер йид. флегт ер зогн:
- фар вос йедер зогт мир "биз hундерт-ун-цванциг? их бин шойн hундерт-ун-фуфцик!!!"
:razz:

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 15:50

Цитата
On 2002-09-18 17:40, Евлампия wrote:
Бай майн кузынс элтэр-фэттер фын дэм цад фын швыгэр фын майн hынтс гэвэзэнэ хавертэ'с а балэбустэ, вус зи hот гывойнт эргэц ын зюд-омэрикэ флэг мэн эсн дэм фыш мыт бэйдэ фыс, ун кайн hэнт ! Дахцэх мыр аз а сах юрн цырык hот мэн хойшэш гэвэн уйф зэйэр элтэрзайдэ аз  эр hут гыhайрат а малпэ. 


хммм... фис, hент, форк...
ИХ ес фиш мит майн эйнцикер МОЙЛ! :razz:

Автор: Евлампия - Среда, 18 Сентября 2002, 15:52

Рэб Мойшэ, ныхт обижайт - эх бын кайн Симулякр, золь ых зайн а "ой*" ! А лыхтикн Йонтэв айх, дэр эсрэг золзэх шоклн вы с'брох цы зайн !

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 16:04

Цитата
On 2002-09-18 17:41, Анархист-Моше wrote:
Да нет же, это я не успеваю постить - ты тем временем новое сообщение шлёшь из-за моря-окияна. Это я про израильскую фруктовую водку, коя - сущий яд.
Бывай здоров.


Но это ж святая правда. И пиво хорошего израильского производства я еще не встречал. Вобла в Израиле есть, это я точно знаю. В Зимбабве, вероятно, обстановка с водкой, пивой и воблой еще хуже. В городе Броцлаве то, что выпускается тамошним пивзаводом, - просто чудовищно, а в Бердичеве я однажды чуть не помер от гидролизного спирту, подаваемого прямо напротив синагоги под видом водки "Княжий Келых", но это уже отдельный разговор.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 16:23

Цитата
On 2002-09-18 17:30, Евлампия wrote:
Рабойсэ, эх hоб гызугт, аз эх выл кэйнэм нышт фэрдросн хулилэ, ын ды ассоцыацыэс мыт "трыумпф дес выллэнс" крыхт мыр арайн а балкорхэ ! Вужэ кэн эх тын аз бавыстэ форэмтайльнэмэрс нэмэн эс азой нунт цам hарцн ын махн а западло дырфын ? 

Катюшэ - ынтэр "бубэлэ" hуб ыз нышт айх, нор р. Лэйб-н, золь эр лэбн гызунд ын фрэйлэх быз hындрд-н-цвонцэх, гымэйнт. Ын файнэли, кэн эмыцэр мазбыр зайн вужэ ыз дэр ЫВО ыдыш вус мы'рэт вын эм азу сах ? 


Опять 25! Ун ви клынгт йене мармурэшэр найн, их вайс нышт ? Х'волт гэкэнт зогн, аз эс дэрмонт мир дэм Штирлиц, нор их зог эс нышт.

ИВО-идиш - это, в ближайшем приближении, украинский (волынский) идиш с рядом польских штучек, прочитанный с литовским прононсом, но с хойлэм вместо хэйлэм, который считается литературным диалектом, поскольку он усредненный: не вашим, не нашим. В письменной форме он мало чем отличается от идиша сатмарского журнала "Майлэс" и т.п. Идиш как идиш.

Принятое литературное прочтение удобно тем, что оно усреднено, поэтому не дискриминирует ни один диалект, поэтому удобно для радиовещания и т.п. Хотя для галицийского уха оно звучит как литовское, от литвака ИВО-идиш тоже сильно отличается от родного диалекта, особенно в грамматике, близкой к украинскому идишу .

Советский стандарт литературного произношения идиша - практически то же самое, что ИВО-идиш.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 16:44

Цитата
On 2002-09-18 18:23, Yoel wrote:
Принятое литературное прочтение удобно тем, что оно усреднено,


вот-вот.
литвак редт сабесдике-лосн ун махт тфиле лосн-кейдес
украинер рэдт шобесдике-лушн ын тфылэ мохт лушн-койдыш
йин польек ваайс аз зай зааанен цаайлем-кеп, вааайл ер алееен махт тфиле йиинзере hааайлике лошн-коооооооодеш ун зааат гезьинт.
biggrin.gif

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 16:54

Цитата
On 2002-09-18 18:44, Kate_Shwartz wrote:
Цитата

On 2002-09-18 18:23, Yoel wrote:
Принятое литературное прочтение удобно тем, что оно усреднено,


вот-вот.
литвак редт сабесдике-лосн ун махт тфиле лосн-кейдес
украинер рэдт шобесдике-лушн ын тфылэ мохт лушн-койдыш
йин польек ваайс аз зай зааанен цаайлем-кеп, вааайл ер алееен махт тфиле йиинзере hааайлике лошн-коооооооодеш ун зааат гезьинт.
biggrin.gif


В украинском идише нету слова "мохт". И вообще, мэ тут тфылэ аф лосн-кэйдэс ун нит мэ "махт". Поляков Вы тут зря так растянули:

Ын а полак вайс, а зай зэнэн цайлэмкэп, ваал ей алайн тыт тфылэ оф
ындзэр hайлыг лушн-койдэш ын заат гэзынт.

Автор: Катя Шварц - Среда, 18 Сентября 2002, 17:18

Цитата
On 2002-09-18 18:54, Yoel wrote:
В украинском идише нету слова "мохт". И вообще, мэ тут тфылэ аф лосн-кэйдэс ун нит мэ "махт". Поляков Вы тут зря так растянули:

Ын а полак вайс, а зай зэнэн цайлэмкэп, ваал ей алайн тыт тфылэ оф
ындзэр hайлыг лушн-койдэш ын заат гэзынт.


За коррекцию спасибо! мэ тут тфылэ аф лосн-кэйдэс ун нит мэ "махт" - запомню.

Я повторяю все, что слышу, а слышу часто неграмотную речь :frown:

А насчет пОлеков, так я недавно оттуда (из Жечи) и наслушалась неимоверного растяяяяягивания слов и странного смягчения звуков: "гезьинт". Красиво звучит. Впрочем, может это были не настоящие полеки, кто знает.

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 17:57

Польский диалект действительно звучит протяжнее, но все-таки не настолько. Впрочем, я не специалист. Наших диалектов, галицианского там, закарпатского, я наслушался в жизни немало, а вот польского - гораздо меньше.

P.S. What a life ! Один пропагандист хлеще другого, то-ли еще будет, ой-ой-ой. (это я про Жудею)

Автор: Арье - Среда, 18 Сентября 2002, 20:50

1.Евлампия
רעדט אזוי, ווי איר ווילט, אבי איר זאלט נישט רופן אונדזער טייערע קאטענקע קאטיושא - קאטיושע זאל פאנע-גנב רופן זיין קו

Расцветали веники в сарае
Поплыла галоша по реке
Выходила на берег корова(Катюша)
На высоком дамском каблуке

А сейчас(на всякий случай) по-русски: повторяю - не называйте милую Катеньку Катюшей, пусть "они" так называют своих коров.
2.Насчёт женского клуба хочу сказать только одно, что имеет отношение к мамэ-лошн:
Литваки готовят кисло- сладкую гефилтэ фиш, на идиш זיס-זויער. Обратите внимание, что в идиш слова переставлены и дословный перевод - сладко-кислый. Кислость достигается путём добавления лимонной кислоты - на идиш זויער-זאלץ -дословный перевод "кислая соль". Не знаю, насколько такое название лимонной кислоты на идиш верно с точки зрения химии, но как бы то ни было лимонная кислота - זויער-זאלץ

[ This message was edited by: leib on 2002-09-18 22:53 ]

Автор: Laplandian - Среда, 18 Сентября 2002, 21:02

Во-первых, не все литваки. Во-вторых, столько, сколько туда сыплют сахара поляки, не насыплет и дюжина литваков.

Автор: simulacrum - Четверг, 19 Сентября 2002, 0:25

Насчёт гефилтэ фиш - тут целый атлас, знаменитый, вайнрайховский на эту тему: где кто и как её готовит, значит. Американская еврейская кухня - польско-литовского разлива и, в самом деле, сладкая. Что рыба, что всё прочее. Не знаю как прочие литваки, но собственно литовские - несомненно сахарком побаловаться мастаки. Кстати, Йойл, не везде, на самом деле, фаршированной рыбе придавали форму собственно рыбы - в Польше, например, как я понимаю, не придавали, хотя у нас - это уже будет рыбная котлета какая-то, а не гефилтэ фиш. В общем, американская еврейская кухня - это што-то страшное (кошмар - нужно, как выясняется, всего одно поколение, чтобы всё так непоправимо испохабить)! Мы говорим, однако, о религиозной кухне (не только у харейдим). Светская американо-еврейская кухня (a-la Second Avenue Deli, Katz's Delicatessen, etc.), Lower Eastside - как и музыка - больше подвержены бессарабско-румынскому влиянию, без всякой польской примеси. Отсюда - перец, пастрами, баклажаны, кабачки и прочее, и никакого сахара. Однако и последняя оставляет желать лучшую и своё сходство с исходной дальше названий, увы, не простирает.

Был вот на юге (Америки) - так там где не каджунская и где не креольская, так везде пища по-южному сладкая. Свинина, не будь тут помянута, и та сладкая. Тьфу-ты.

Лейбл, зовэрзолц по-нашему лимонная кислота, но в словаре Шапиро Вы такого слова не найдёте - почему, ума не приложу. :confused:

Цитата
ун их бин нит кайн "момеле" одер "бубеле", вайл их бин гор а йюнге мейдл
Ну, Евлампье - бист бобэлэ-клёп!

Кухня наша, ребята, в плачевном состоянии и вот что совсем уж вымерло, так это вишнёвка - та самая, старая добрая вишнёвая наливка, которая нам, детям, разрешалась заместо вина... :frown:

[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-09-19 02:29 ]

Автор: Евлампия - Четверг, 19 Сентября 2002, 0:31

Ломыр фрэгн Кате алэйнс : Катя, вы возражаете когда вас кличут "Катюшей" ? Никакого сходства с установкой для пуска реактивных снарядов не подразумевается .

Автор: simulacrum - Четверг, 19 Сентября 2002, 3:07

Да, нужен кулинарный форум, нужен. Даже с лингвистической точки зрения интересно будет, х'лыбм. Меня вот очень заинтриговала бессарабская кухня - в книге Yiddish Cuisine: A Gourmet's Approach to Jewish Cooking (by Robert Sternberg, рекоммендую) сказано, дескать бессарабская кухня ближе к балканской, нежели к прочей ашкеназской. Это что - оттоманское влияние или просто среда? Кто в курсе-то? Как с баклавой-то быть? Типичные бессарабские еврейские разновидности варенья, например, тут продаются в азербайджанском или турецком исполнении. Ладно - ди варэне ф'н ваншл, ладно повыдл ф'н фломэн, но кто из форумчан и форумцев обоего пола ел когда-нибудь ангемахтс ф'н гутэс ци дрэн? Или так: знает ли хоть кто-нибудь что это такое? Словами ув. Евлампии: с'ыз а позл! Ну? wink.gif

Автор: Граф - Четверг, 19 Сентября 2002, 3:35

אָן קיין פאַרבינדונג מיט די פאָריקע פּאָסטן און די טעמעס פון קוך: טייַערע פרייַנד, איך וויל אייַך ווינטשן אַ פריילעכן, אַ ליכטיקן יום טוב. חג סוכות שמח! מיר וועלן ניט אַרבעטן דאָ, אין ישראל, די גאַנצע קומענדיקע וואָך צוליב יום טוב, און דאָס הייסט, אַז כ' וועל ניט רעדן מיט אייַך ביז 29 -סטן סעפּטעמבער. זייַט זשע מיר אַלע געזונט און - אויף ווידערזין

Автор: simulacrum - Четверг, 19 Сентября 2002, 4:18

Забавно, но в нашем галуте школы на йом-кипэр были закрыты: неучебный день, праздник, что ты скажешь. :confused:

С праздником, Мойше, и гит-моргн!


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-09-19 06:21 ]

Автор: Катя Шварц - Четверг, 19 Сентября 2002, 12:44

Цитата
Кухня наша, ребята, в плачевном состоянии и вот что совсем уж вымерло, так это вишнёвка - та самая, старая добрая вишнёвая наливка, которая нам, детям, разрешалась заместо вина...  :frown: Приезжайте в Салтыковку, у нас ее еще делают (иногда)... smile.gif

Автор: Катя Шварц - Четверг, 19 Сентября 2002, 12:49

Цитата
On 2002-09-19 02:31, Евлампия wrote:
Ломыр фрэгн Кате алэйнс : Катя, вы возражаете когда вас кличут "Катюшей" ? Никакого сходства с установкой для пуска реактивных снарядов не подразумевается .


Да я уже ко всему привыкла. Как меня только не зовут: и Катей, и Катенькой, и Катюшей, и Катериной, и Kate, и Катрин, и "лучом света", и даже котенокм и кецеле... smile.gif
Я уже не удивляюсь и не возражаю. smile.gif

Автор: Катя Шварц - Четверг, 19 Сентября 2002, 12:55

! א גוטן, א זיסןאַ פריילעכן, אַ ליכטיקן יום-טוב! חג סוכות שמח!

Автор: Надежда - Четверг, 19 Сентября 2002, 16:31

Цитата
On 2002-09-19 02:25, Simulacrum wrote:
Насчёт гефилтэ фиш - тут целый атлас, знаменитый, вайнрайховский на эту тему: где кто и как её готовит, значит. Американская еврейская кухня - польско-литовского разлива и, в самом деле, сладкая. Что рыба, что всё прочее. Не знаю как прочие литваки, но собственно литовские - несомненно сахарком побаловаться мастаки. Кстати, Йойл, не везде, на самом деле, фаршированной рыбе придавали форму собственно рыбы - в Польше, например, как я понимаю, не придавали, хотя у нас - это уже будет рыбная котлета какая-то, а не гефилтэ фиш. В общем, американская еврейская кухня - это што-то страшное (кошмар - нужно, как выясняется,  всего одно поколение, чтобы всё так непоправимо испохабить)! Мы говорим, однако, о религиозной кухне (не только у харейдим). Светская американо-еврейская кухня (a-la Second Avenue Deli, Katz's Delicatessen, etc.), Lower Eastside - как и музыка - больше подвержены бессарабско-румынскому влиянию, без всякой польской примеси. Отсюда - перец, пастрами, баклажаны, кабачки и прочее, и никакого сахара. Однако и последняя оставляет желать лучшую и своё сходство с исходной дальше названий, увы, не простирает. 


Кухня наша, ребята, в плачевном состоянии и вот что совсем уж вымерло, так это вишнёвка - та самая, старая добрая вишнёвая наливка, которая нам, детям, разрешалась заместо вина...  :frown: 


Друзья мои, я конечно же никак не могу сказать, насколько правильно и кто готовит гифилте фиш или вишневку, но я прекрасно помню своих соседей по старой квартире в Питере, которые готовили прекрасно и я редко пропускала эти события. Итак, я могу поделиться рецептами, правда сама я делала такую рыбу раза 2-3.
Берется, понимаете ли щука (если мало, то добавить можно еще и судака). Моется и счищается очень тщательно вся чешуя + обязательно не только промываются, но и вырезаются жабры и вырезаются глаза, удаляются все внутренности все тщательно промывается (у щуки разрез на животе должен быть минимальным. чтобы не повредить кожу). Затем с судаком поступают просто: разрезают и снимают мясо с костей, затем приступают к щуке - мясо срезают очень осторожно, полностью, не повреждая кожу (мне так и не удалось снять ее чулком, чтобы потом завернуть готовый продукт, пришлось делать дополнительные надрезы), все мясо рубят очень мелко или пропускают через крупную мясорубку (у вас, друзья должна быть специальная не для мяса. А я пользовалась обычной.). Готовят фарш с перцем, солью луком, чесноком, белой булкой и яйцом (никаого песка!). Затем этим фаршем заполняют "чулок и кости шуки". На дно кастрюли выкладывается чешуя репчатогго лука, кожура и нарезанная свеклы, кости судака, морковь нарезанная. Затем кладется щука! Все заливается водой. доводится до кипения и вырится 4-6 часов на очень медленном огне. Затем щука вынимается, остужается и подается на стол.
Вишневку готовили на удивление просто: вишня мытая + сахар + бутыль с широким горлышком. Мытая и просушеная вишня засыпалась в бутыль послойно с сахарным песком, покрывалась песком с горкой. Бутыль закрывалась марлей или выстиранным и проглаженым сатином. И стояла пару месяцев (40 дней кажется) в темном и прохладном уголке. Потом всем давали пробовать это чудо. smile.gif
Пргонять не станете, надеюсь? wink.gif

Автор: Евлампия - Четверг, 19 Сентября 2002, 16:54

Надежда,

Почему-то по прочтении этого рецепта в результате обильного слюноотделения оказался затоплен мой читательный нерв, и мне показалось что именно щуку с судаком надо держать в бутыле в теплом месте в течении 40 дней, а это дело уже попахивает малайзийской кухней ...

Автор: Надежда - Четверг, 19 Сентября 2002, 17:06

Цитата
On 2002-09-19 18:54, Евлампия wrote:
Надежда,

Почему-то по прочтении этого рецепта в результате обильного слюноотделения оказался затоплен мой читательный нерв, и мне показалось что именно щуку с судаком надо держать в бутыле в теплом месте в течении 40 дней, а это дело уже попахивает малайзийской кухней ... 


Но тогда нужно снять марлю, Евлампия! smile.gif А кка Вам рецептура? Нарекания будут? wink.gif

Автор: Евлампия - Четверг, 19 Сентября 2002, 17:22

Вот если вы это дело приготовите, запакуете и отправите по адресу

США
Нюерк
Евлампии Рабинович-Оглы

тогда может быть возникнут нарекания. А может и не возникнут. А так, интернетно - очень вкусно !

Автор: Арье - Четверг, 19 Сентября 2002, 20:49

Надежда
Извините, что лезу в женские дела, но я помню как моя мама делала вишнёвую настойку в большой бутыли,вернее в пятилитровой банке, закрывала её пробкой с изогнутой стекляшкой в виде буквы Y.Ножка вставлялась в пробку, а в тих двух загогулинах видно было как бродит наливка.

Автор: Надежда - Четверг, 19 Сентября 2002, 21:16

Цитата
On 2002-09-19 19:22, Евлампия wrote:
Вот если вы это дело приготовите, запакуете и отправите по адресу

США
Нюерк
Евлампии Рабинович-Оглы

тогда может быть возникнут нарекания. А может и не возникнут. А так, интернетно - очень вкусно !


Такой прОдукт и "на деревню" бабушке? smile.gif "Вы с меня смеетесь!" На юбилее Питера сможете попробовать, если приедете. wink.gif

Автор: Надежда - Четверг, 19 Сентября 2002, 21:22

Цитата
On 2002-09-19 22:49, leib wrote:
Надежда
Извините, что лезу в женские дела, но я помню как моя мама делала вишнёвую настойку в большой бутыли,вернее в пятилитровой банке, закрывала её пробкой с изогнутой стекляшкой в виде буквы Y.Ножка вставлялась в пробку, а в тих двух загогулинах видно было как бродит наливка.


Здравствуйте, Лейб. Значит по рецептуре рыбы-фиш нареканий нет? wink.gif А по поводу наливки: я сама ставлю такую постоянно и не только из вишни, но и из малины, ежевики и крыжовника (правда его приходится надрезать или мять). smile.gif И никаких трубочек. Все и так прекрасно бродит (перчатки я тоже не использую. Там нет дрожжей по рецептуре. Бродит ягода с кислотами натуральными в сахаре). smile.gifwink.gif

Автор: simulacrum - Четверг, 19 Сентября 2002, 23:11

Цитата
Берется, понимаете ли щука (если мало, то добавить можно еще и судака).
Надеждалэ, рецепт - просто замечательный: кулинар виден наскрозь, я б так ни в жисть не написал! Тут прочувствовать надо, понимаешь. Насчёт судака: тут и карп хорош. У нас делают только из карпа; иногда в смеси с щукой (сама по себе она суховата). Карп ещё интересен тем, что полностью ломает вайнрайхово (старшего) теоретизирование касательно южных еврейских диалектов, высказанное в истории еврейского языка в 4 тт., но это уже к делу не относится. biggrin.gif

Автор: Надежда - Пятница, 20 Сентября 2002, 15:00

Цитата
On 2002-09-20 01:11, Simulacrum wrote:
Цитата
Берется, понимаете ли щука (если мало, то добавить можно еще и судака).
Надеждалэ, рецепт - просто замечательный: кулинар виден наскрозь, я б так ни в жисть не написал! Тут прочувствовать надо, понимаешь. Насчёт судака: тут и карп хорош. У нас делают только из карпа; иногда в смеси с щукой (сама по себе она суховата). Карп ещё интересен тем, что полностью ломает вайнрайхово (старшего) теоретизирование касательно южных еврейских диалектов, высказанное в истории еврейского языка в 4 тт., но это уже к делу не относится. biggrin.gif


Simulacrum, я не кулинар. smile.gif Я любитель поесть. wink.gif А про диалекты я вообще ничего путного не скажу... Но за добро - спасибо.

Автор: Арье - Пятница, 20 Сентября 2002, 22:06

Кате, Надежде и всем другим(кроме Йоэля, Симулякрума и почтеннейшей Евлампии): Щука - העכט - hekht.
Увы,Йоэль может позлорадствовать - в нашем сионистко-гойском Израиле щук нет в помине, обходимся карпами, которых сами же выращиваем в специальных киббуцных бассейнах.

А теперь мой вклад в будущий женский форум:

שאלות ותשובות - Вопросы и ответы - это распространённый вид раввинской литературы.

שאלה - вопрос
ווי אזוי דארף א פרוי זיך באגיין מיט איר מאן - как жена должна обращаться со своим мужем?
תשובה - ответ: ווי צו א הונט - געבן אים עסן און טרינקען און ביינאכט ארויסלאזן אים שפאצירן - как к собаке -кормить и поить его(дословно- давать ему есть и пить) и на ночь(ночью) выпускать его погулять.

Автор: simulacrum - Суббота, 21 Сентября 2002, 2:02

Ну уж Вы и горазды преувеличивать: чего это он должен злорадствовать? Что же до карпа {קאַרפּ}, так он даже лучше - собственно из него, по большей части, её и готовят. Посему, киббуцы - как раз в выигрыше, правда вместо гефилтэ фиша там едят шуарму {שואַרמה}, но это мэйлэх {מילא}. smile.gif

Цитата
вишнёвую настойку в большой бутыли,вернее в пятилитровой банке
Лейб, настойку {טינקטור} делали из ромашки {ראָמאַשקע}, корня валерианы {װאַלעריאַן}, тысячелистника (e.g. tinctura valerianae, quantum satis, et cetera), а из вишни - наливку {נאַליװקע}. Я, кстати, таких слов не слышал {װישניק צי װישניאַק}- мне кажется, вишнёвку как-то иначе называли, но я не могу припомнить как именно. Вы не помните? И вот что интересно - у нас были свои особенности: так, бродила наливка не в пятилитровой бутыли с Y-образной затычкой {פּראָבקע}, но в сколькоугоднолитровом бутыле {בוטל}, ибо это слово в южном русском диалекте {דיִאַלעקט} - мужеского рода и обозначает просто банку {באַנקע}, трёхлитровую, десятилитровую, любую; и делали её не из простой вишни, но из горькой вишни {ביטערע װײַנשל} - у Вас, возможно, такая не водилась. Сливовую наливку у Вас тоже делали? :razz:


[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-09-21 04:06 ]

Автор: Арье - Суббота, 21 Сентября 2002, 17:19

Simulacrum
У нас это называлось просто קארשן-וויין
Из других ягод у нас вроде бы наливок не готовили, но ручаться немогу.Зато на Пейсах у нас изготавливали "мед" - מעד - медовуху, т.к. ничего другого כשר לפסח у нас в те годы не было. В Израиле мед не делают, за отсутствием нужды - есть полно алкогольных напитков кошерных для Пейсах.Всё же жаль, что нет сегодня этой самой медовухи. А гефилтэ фиш в Израиле едят повсеместно, есть даже консервированные. Вот что у нас действительно делают отвратительно - это бульвэ-латкес, потому что публика больше любит есть на Хануку пончики с вареньем(влияние марокканских евреев).

Автор: Евлампия - Понедельник, 23 Сентября 2002, 0:55

А гытн моэд йэдм эйнэм !

Цы вэйзт эмыцэр, ыз дус эмэс аз вэн дэ цыоныстн махт гэфылт-фыш, варфн зэй арайн дэм карп цызамн мыт дэм коп, кымн, кышкэс и пр. ?

Автор: simulacrum - Понедельник, 23 Сентября 2002, 2:07


נײן, נאָר מיט בולבעס. בשעת װען די אַנטי-ציוניסטן האָבן די בולבעס געגעבן די קינדער אױף זײ צו פּלאַצן מיט די פֿינגער. איר װײסט, מע האָט אַ סך פֿאַרגעניגן פֿון אָט דער פּראָצעדור װען מע װײסט װיִאַזױ צו געבן זיך אַן עצה.
?איר װײסט נישט אַװדאי װאָס איז דאָס אַזױנס די בולבע

wink.gif

Автор: Катя Шварц - Понедельник, 23 Сентября 2002, 13:38

Цитата
On 2002-09-21 00:06, leib wrote:
Кате, Надежде и всем другим(кроме Йоэля, Симулякрума и почтеннейшей Евлампии): 
שאלה - вопрос
ווי אזוי דארף א פרוי זיך באגיין מיט איר מאן -  как жена должна обращаться со своим мужем?
תשובה - ответ:  ווי צו א הונט - געבן אים עסן און טרינקען און ביינאכט ארויסלאזן אים שפאצירן  - как к собаке -кормить и поить его(дословно- давать ему есть и пить) и на ночь(ночью) выпускать его погулять.шайле - это не просто вопрос, а сложная проблема религиозного характера.
Есть еще слова: каше, фраге...

фрегт ди велт ан алтер каше
ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай


Что касается собаки, то советую Вам учесть, что собака спит не в хозяйкиной постели, а на коврике у двери. К тому же в условиях города, собаку обычно не отпускают, а прогуливают на поводке. :razz:

Автор: Катя Шварц - Понедельник, 23 Сентября 2002, 13:42

Цитата
On 2002-09-23 02:55, Евлампия wrote:
А гытн моэд йэдм эйнэм !
 
Цы вэйзт эмыцэр, ыз дус эмэс аз вэн дэ цыоныстн махт гэфылт-фыш, варфн зэй арайн дэм карп цызамн мыт дэм коп, кымн, кышкэс и пр. ?


Что за чушь?
Голова - это, между прочим, самое вкусное. Мы ее на рошешоне едим, чтобы "быть в голове, а не в хвосте".
А кишки даже самый ярый сионист удаляет, рыбьи кишки даже кошка не станет есть.

Автор: Надежда - Понедельник, 23 Сентября 2002, 17:56

Спасибо, что хоть Катя немного пояснила суть предыдущих постов на идише. smile.gif) Я, конечно, Лейба понимаю... Но я бесталантна к языкам. Абсолютно. вот елси мне непреставая давать слова в контексте(лучше в русской транскрипции), да еще с переводом, то м.б. года через три, если кто выживет, то возможно я пару фраз запомню и стану понимать кое что. smile.gif)
И Моше на праздниках... И Евлампия отказалась от подстрочника. Ладно, бум ждать следующего раза.

Автор: Евлампия - Понедельник, 23 Сентября 2002, 20:45

Наденька,

Надеюсь не обижу фамильярностью, называя вас так. Не хватает силушек на подстрочник, ну хоть убейте. Либо так, либо так - а вместе никак. Не обессудьте . . .

----

Катенька,

А мне рассказывал знакомый, который в на ентих самых цыонистов работал - на производстве гефылт-фиша. Так он клялся мамой, что они туда карпов кидали чуть ли не с чешуей, да и не первой свежести. Врать ему смысла не имело ...

Автор: Надежда - Вторник, 24 Сентября 2002, 15:30

Цитата
On 2002-09-23 22:45, Евлампия wrote:
Наденька,

Надеюсь не обижу фамильярностью, называя вас так. Не хватает силушек на подстрочник, ну хоть убейте. Либо так, либо так - а вместе никак. Не обессудьте . . .


Евлампия, ну что Вы право... smile.gif Не хватает, так будем ждать Моше. Или Катя смилостивится и переведит хоть чуть чуть. smile.gif
Спасибо.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)