Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: צוועלפטע 
Jewniverse Forum > Архивы Jewniverse.net > Учеба Онлайн > Уроки Идиш
Страницы: 1, 2
Арье
חיים האט סוף כל סוף באשלאסן צו הייראטן דולצינעע. איר טאטע איז נישט געווען צו גליקלעך פון אזא שידוך, ווייל ער האט גוט געדענקט די חרפה אין שיל, ווען חיים האט נישט געוווסט וואס צו טאן, בעת מען האט אים מכבד געווען מיט א עליה.אבער דער טאטע האט גוט פארשטאנען, אז קיין אנדער ברירה איז נישטא, ווייל נאך דעם טעראר-אקט איז דאס פנים פון דולצינעע אפגעברענט געווארן און זי וואלט שוין געמעגט הייסן נישט דולצינעע, נאר קוואזימאדע. נאך דער ערשטער נאכט האט דולצינעע דערציילט איר טאטן, אז חיים האט זי גענומען פינף מאל טראץ דעם, וואס אין דער ערשטער נאכט מעג מען בלויז איין מאל

פרעגט דער טאטע חיימען: ס'טייטש, צי דען ווייסטו נישט, אז עס שטייט געשריבן, אז מען מעג בלויז איין מאל? -יא, האט געענטפערט חיים, עס שטייט טאקע געשריבן, נאר ביי מיר שטייט אויךCловарик слов и выражений:

סוף כל סוף (соф кол соф) - наконец-то, в конце-концов

באשלאסן - (башлосн) - решил

באשלוס- решение

באשליסן - решить, решать

איך באשליס - я решаю

דו באשליסט -ты решаешь

ער, זי באשליסט - он, она решает

מיר באשליסן - мы решаем

איר באשליסט - вы решаете

זיי באשליסן- они решаютהייראטן - (heyratn) вытупить в брак, הייראט (heyrat) - брак

גליקלעך - счастлив, счастливый, от גליק - счастье

חרפה -(харпэ) - позорВремя позднее- пора идти спать. Завтра продолжу разбор текста, на прощанье только вот: выражение - שטייט געשריבן - написано. Дословно получается неудобопереваримое "стоит написано", кстати в этом и заключается вся пуэнта рассказика.

Попробуйте, всё же, перевести на русский самостоятельно.

[ This message was edited by: leib on 2002-11-03 23:43 ]
simulacrum

אָצעם-קליאָצעם, רב אַריה-לײב האָט זיך אומגעקערט. און מיט אַ מעשׂה. סאַראַ מעשׂה - װעט איר לעקן די פֿינגער. מיט 'הײראַטן' בין איך אָבער נישט מסכּים - צו דײַטשמעריש. אַדרבא, ס'איז אַפּנים רײנער דײַטש. לײב, קומט צוריק גאָר אָפֿטער - דער עולם װאַרט און ער קען זיך נישט דערװאַרטן

wink.gif

[ This message was edited by: Simulacrum on 2002-09-13 02:49 ]
Laplandian
Н-да-с.

Лекция сильна, ничего не скажешь. Видимо именно этим отличается הײראַטן от חתונה האָבן . wink.gif

Я бы мог еще усугубить тем славным переводом на еврейский народного стихотворения "Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты" и нашими импровизациями на Judea.ru на закуску, но пока воздержусь, как-никак עשרת ימי תשובה на дворе .
Anonymous
Simulacrum

Отвечаю по-русски, чтобы все поняли: слово הייראט, הייראטן являются абсолютно легитимными на идиш - посмотрите в любом словаре. Есть разница между חתונה האבן и הייראטן .
חתונה האבן или האבן חתונה - жениться
הייראטן же означает вступить в брак, הייראט -брак(но не производственный).
חתונה - свадьба.
Anonymous
Опять этот Анонимус, не знаю уж как исправить это безобразие

leib
Anonymous
Да, но я ведь обещал продолжить урок, итак:

שידוך - шидэх -сватовство, брак, женитьба
שדכן - шадхн - сват(самая распространённая еврейская профессия)
געדענקט - гедэнкт - помнил
инфинитив - געדענקען помнить, запоминать

איך געדענק - я помню
דו געדענקסט - ты помнишь
ער, זי געדענקט - он она помнит

מיר געדענקען - мы помним
איר געדענקט - вы помните
זיי געדענקען - они помнят

Жду попыток перевода. Если их не будет, продолжу разжёвывать

leib
Laplandian
Посмотрел. В словарях его вообще нет, а вот у Стучкова оно есть и отмечено как дайчмеризм . Лично я никогда не слышал такого глагола в устной речи, существительное же הײראַט и происходящие из него глаголы פֿאַרהײראַטן זיך или הײראַטן זיך (а не просто הײראַטן ) - слышал, но исключительно от австрийских и немецких евреев, причем обычно только по-поводу нееврейской свадьбы. У Стучкова все эти слова отмечены как дайчмеризмы.

Есть ведь и другие, нормальные описательные синонимы без дайчмеризма: (каузатив) װערן מאַן-און-װײַב, חופּה-וקדושין האָבן , שטעלן אַ חופּה , גײן אונטער דער חופּה .

В любом случае, פֿאַרהײראַטן זיך или פֿאַרבינדן זיך אין אַ הײראַט (тоже то еще словосочетание) звучат благозвучнее , на мой взгляд, хотя тоже дайчмеризмы.
Laplandian
Для уточнения лексикографии:

По-моему, שידוך - все-таки не брак или женитьба, а именно сватовство. Или - postfactum - супруг(а).
Anonymous
Лапландец
Словарь Рохкинда и Шкляра (несмотря на то, что этот словарь так себе):

הייראטן - вступить в брак
Там даётся ещё прошедшее время - געהייראטעט , но авторы совершенно справедливо указывают, что это устаревшая форма
Есть там же и הייראטלאזיקייט - безбрачие и הייראטלאזער - холостой
А вот само существительное הייראט - брак даётся там как устаревшее.
Anonymous
Вдогонку
У того же Шкляра שידוך - и брак и сватовство, вспомните:

עס געפעלט מיר ניט דער שידוך, נחומקע
עס געפעלט מיר ניט דער שידוך, נחומקע
קיינער פרעגט ביי דיר קיין עצה טאטעניו
קיינער פרעגט ביי דיר קיין עצה טאטעניו

כ'וועל ניט קומען אויף דער חתונה, נחומקע
כ'וועל ניט קומען אויף דער חתונה נחומקע
וועסטו קומען אויפן ברית טאטעניו
וועסטו קומען אויפן ברית טאטעניו
simulacrum
Цитата
Словарь Рохкинда и Шкляра (несмотря на то, что этот словарь так себе)
Ну вот ещё: словарь Рохкинда. Какого такого Рохкинда? Соня Рохкинд - известный в прошлом лингвист белорусского масштаба, и если не с Лапландцем, то хоть с Д. Курляндом организовала хрестоматию пролетарской еврейской поэзии Америки. Я всё же думаю, что в своём родном местечке Толочине Могилёвской губернии такого слова [הייראטן] она не слышала. Немецкое заимствование и весьма недавнее. Шлоймэ Бирнбойм строго-настрого советует его избегать, особенно харейдим. Любопытно, что почти исключительно они им и пользуются (лишь журналисты, конечно) - я его впервые именно в Алгемэйнэр журнал и встретил.

:razz:
Граф
У меня уже несколько человек спрашивали, и сам я созрел вот для какого вопроса тире предложения.

Тот материал, что публикуют Йоэл, Симулякр и Лейб, настолько уникален со всеми языковыми нюансами, историей языка, историей и современностью его распространения, - и при этом настолько раскидан по форумам и топикам, - что, м.б., стоило его каким-нибудь образом объединить, соединить где-нибудь? А если, увлекшись, продолжать вставлять столь драгоценные вкрапления в текущих обсуждениях, - то, м.б, сразу же дублировать их для этого гипотетического "ствола"? А то "веток" много, и иногда, опять же, за деревьями не видно леса?

Я продолжаю распечатку тем, связанных с языком, для своих приятелей (помните, я о них несколько месяцев назад рассказывал?), и из принтера вылезает столь чудовищное количество листов, что во всём моём Архиве скоро начнёт ощущаться нехватка бумаги. И опять же, прямо посреди страниц встречается обсуждение тем, напрямую с языком не связанных; например, философско-литературоведческие эссе Симулякра (связанные с русской или англо-американской литературой) или страстные пассажи Йоэля против сионизма. Это тоже нужно и интересно, но к идишу как теме наших исследований всё же отношения не имеет.
А?
Катя Шварц
Реб Арье-Лейб, а Вы хулиган, однако. cool.gif (Это я от Вашего рассказа такая красная )
Да, Йоэль прав: видимо сильно отличается הײראַטן от חתונה האָבן .

р. Арье, в Шулхан-Орех все подробно расписано, почему это нельзя.

Впрочем, если Вы не доверяете мнению Ш-О, спросите у женщин. "Почему-то" мне кажется, что не многие вдохновились бы рассказом про такую первую брачную ночь. smile.gif

Кстати, пора бы уже тут женский клуб создавать! Вот например: Йоэль жаловался, что сладкая рыба не по вкусу. А как ее без сахара готовить, кто скажет? Ну, я понимаю, что если с сахаром переборщить, выйдет плохо, но совсем без сахара - это новость. Вот обсудили бы...

А перевод я бы отправила, но как-то неудобно такой текст переписывать...

Вы только, пожалуйста, не обижайтесь, в принципе, серия про Хаима и Дульцинею получилась смешная. Надеюсь, мы еще дождемся рассказа про их внуков. wink.gif
Евлампия
Ой маманя, hот ынз лэйбэлэ азунс а монсэ дырцэйльт аз мыр ныш нор дэр пунэм, ондэрэ плэццэр уйхэт ройт гиворэн ! Обэр дох, бай ынз ин Усть-Засранск флэг мэн зугн, аз а хасэнэ hот мэн эйн мул мыт а суркэ, ын hайратн мэг мэн цэн мул мыт а муркэ - мах обэр зыхэр аз дэр штутс-рув зэйт нышт.

А гыт квытл йэдм, вайль homo proponit, sed Deus disponit
Катя Шварц
homo proponit, sed Deus disponit - ну, ын вус из дус, зецт ыбер!
Евлампия
Чи рэтст кайн ыдэш, Катэню ? Азой флэгн ды латэйнэр зугн - дэр мэнч трахт, ын дэр Ойбэштэр лахт.
Арье
Катенька, смысловой перевод латинской сентенции на идиш, который привела Евлампия совершенно верен, но дословно это переводится: "человек предполагает, а Бог располагает". Дословный перевод на идиш этой сентенции будет несколько топорным: א מענטש איז משער, אבער די דעה איז ביים אויבערשטן
Арье
עס איז זעלבסטפארשטענדלעך, אז איך, אן אנהענגער פון ייווא-יידיש קאן נישט מסכים זיין מיט דערשפראך פון עוולאמפיע, בפרט, אז זי האט אריינגעהאקט אין איר מעלדונג א וועלט מיט פעלערן. און דאך, זאל זי געבענטשט זיין, ווייל כל זמן ווי עס זיינען נאך פאראן אזעלכע יידן און יידענעס, וואס רעדן אויף אזא זאפטיקן פאלקסטימלעכן מאמע-לשון,טראץ אלע גרייזן, קאן מען נאך אפילו זיין אפטימיסטיש און אפילו ארויסזאגן א פארזיכטיקן און פארכטיקן געדאנק - אפשר איז נאך נישט אלץ פארפאלן? אפשר וועט נאך קומען די גאולה? כאטש עס גלויבט זיך קוים

А теперь то же самое по-русски:
Само-собой разумеется, что я как сторонник ИВО-идиш не могу согласиться с языком Евлампии, тем более, что в её сообщении уйма ошибок. Тем не менее, да будет благословенна она потому, что до тех пор, покасуществуют такие евреи и еврейки, которые говорят на таком сочном народном мамэ-лошн, несмотря на все ошибки, можно, даже быть оптимистичным и высказать осторожную и робкую надежду: быть может ещё не всё пропало? Может ещё придёт избавление? Хотя верится с трудом.
Евлампия
Бубэлэ, зай муйхл ын вайз мыр уйс дэ азойгерыфэнэ "фелерн" ! Эх вэйз нышт вус "ИВО" ыдэш ыз, ын н'эмэсн арайн гэйт мир ништ ун цы эс ыз "ИВО" обэр "ИЙО", обэр вэйз ых ганц гит аз мэйн громматик ын орфографиэ ыз нунт цы зайн пэрфэкт ! Быттэ hуц'ниш кайн hакпудэ уйф ан алтэ амhурэцтэ, нор зайт мыр мазбыр !

[ This message was edited by: Евлампия on 2002-09-18 00:22 ]
Евлампия
Фыргэсн цэ зугн, ойб мэйнт ыр алс "ИВО" ыдэш дэм лытвэш-вайсруссишн дыалэкт, дэмульс вылл эх айх дэрцэйлн, кэйнэм хулилэ ныш цы балэйдыгн, обэр вэн ых hэр фаршыдэнэ магнытофонишэ ын радиотэлэвызишэ райдес ын дэм уйбндэрмантн дыалэкт, сэ'штейт мыр фур ды ойгн дэм Адольф-Элоизычн'с бакантэ "Триумпф дес вилленс", вын нэйнцн-нэйн-ын-дрэйсик, леhавдл.
Арье
Евлампия(если это только не Симулякрум и не Йоэль, которые решили подурачиться)
Ваш сочный народный идиш(бессарабский?) прекрасен, но и в народном говоре не следует допускать ошибок и я вовсе не имею ввиду Ваш диалект. Так вот:во-первых в идиш нет места мамане - на Вашем диалекте, кажется моменю или момэлэ. Я не уверен, что в Ваших краях говорят ыдэш, думаю, всё же, что ыдыш. Не вайз мыр уйс, а вайз мыр ун(укажи мне), аруйсвайзн(по-Вашему) - демонстрировать, проявлять, проявить.
Совершеннл недопустимо путать обэр с одэр.Обэр - но, одэр-или.И уж конечно не орфографие, а ортографие - орфографие пусть фоне-ганев произносит. Тем не менее повторяю - у Вас сочнейший богатый народный идиш. Извините меня за более чем нескромный вопрос: сколько лет Вам?
Евлампия
"Маманя" ыз а корэннэ (фарворцлтэ ?) ыдэшэ ворт, нор эс hот нышт гевыст вын дэм быз йэцт. Эх вэйз гонц гыт дэм нафкэмынэ цвышн "обэр" ын "одер", ын эх ныц зэй лойт дэм рыхтикн мэйнынг, ын ыр, рэб Лейб, зольт бэссэр лэзэн майнэ каляканье. Ын вус кэн ых тын, аз майн алтэ мымэ Фрадл флэг зугн "орфографие" ! Соф-коль-соф, мыт вус бын их, алтэ амhурэцте, бэсэр фын фоне-ганев ?

А "сколько мне лет" ыз а фраге фын оллэ фрагэс... Ых бын алт, зэр алт... Суперстарша, так сказать. Обэр вайл эх бын уйх а гройсэ скромницэ, эх кэн нышт зугн груд, лэйдэр.. Эх шэм'мэх...
simulacrum
Нет, Йойлика с Симулякром тут присовокуплять не надо. На юге бытовало такое мнение, что если говорят как-то странно, то это должно быть литваки. Как видно, нечто схожее существовало и в литовских землях: если не по-нашему - следовательно по-бессарабски. Уважаемая ребецн Евлампия Р.О. пользуется вполне космополитичным диалектом: не бессарабский и не галицийский, и уж совсем не литвакский. А смешанный: украинский в сочетании с галицийским в сочетании с отдельными белорусскими штучками и, наконец, с большими вкраплениями несуществующих ни в одном диалекте диалектизмов. Всё - в одном умопомрачительном меланже. От азэй. wink.gif
Евлампия
Мяланж-шмяланж, абы золь зайн гышмак ын фэршдэндлэх ! Ых бын кайн лынгвысткэ, ын майн дэйэ ыз гур клэйн вэн сэ'кымт цы дыалэктн. Громатикэ hуб ых уйхэт нышт гылэрнт, обэр эйн зах кэн ых зугн - майн мыме Фрадл кымт такэ фынэм Морморэш аляйнс, ын фар дэм hот зи ин быссарабишэ лэндэр гывойнт. Ын вадэ зайт мыр муйхл ыйф майнэ крыме баниц мыт предлогэс ын мэждомэтиэс, выбалд ых кэйнмул штарк гывэн уйф йенэм фронт
Граф
Для Надежды:
вся соль рассказа Лейба на идиш, от которого Катя покраснела на лицо, а Евлампия - всеми другими частями тела, заключается в непереводимой игре слов, связанных с нюансами первой брачной ночи Хаима и Дусьсинеи. Очень замечательный рассказ, по-моему. Только он представляет интерес для идишистов. Перевести я не решаюсь, поскольку Тора учит скромности (хи-хи, это я скромный?! Вы про меня ещё мало чего знаете).
Дальнейшая перепалка касается "правильного" и "неправильного" идиша.
В общем, Надя, нет у Вас выбора - учите идиш.
Дама_из_Амстердама
Цитата
On 2002-09-17 18:54, Kate_Shwartz wrote:

Кстати, пора бы уже тут женский клуб создавать! Вот например: Йоэль жаловался, что сладкая рыба не по вкусу. А как ее без сахара готовить, кто скажет? Ну, я понимаю, что если с сахаром переборщить, выйдет плохо, но совсем без сахара - это новость. Вот обсудили бы...

А перевод я бы отправила, но как-то неудобно такой текст переписывать...


Катя, я Вам скажу как без сахара готовить рыбу: положите туда свеклу вместо сахара. smile.gif Я тоже поддерживаю идею "Женского клуба"
Laplandian
Евлампье-лэбм, дахцах мир, ир от до гэзогт а грэйсэ западло вэгн ундзэр аворэ, вос с'от мых штарк фардросн...
Граф
Женский клуб - это замечательно, присоединяюсь, хотя и не женщина и с усами. Моя жена фиш готовит без сахара, а с сахаром - это для американцев. Мы не так воспитаны. Я этот американский сладкий кугл-чолнт-кишкэ в рот не могу взять. У американцев всё с сахаром, что флейш, что фиш. Не знаю, как они там его едят. В Иерушолаиме есть обычай даже цимес потреблять без сахара, а наоборот, с перцем и пряностями. На Рош а-Шонэ такой цимес ел, кстати.
Катя Шварц
Цитата
On 2002-09-17 20:20, Евлампия wrote:
Чи рэтст кайн ыдэш, Катэню ? Азой флэгн ды латэйнэр зугн - дэр мэнч трахт, ын дэр Ойбэштэр лахт. 


Йо, а бисселе.
Их бин а "цейлем-коп" (ир фарштейт?), ун ред а "сабесдике-лосн", обер их фарштейн андере диалектн. ун лерн иво-йидиш мит ди реб-лейбн hилф. smile.gif

ун их бин нит кайн "момеле" одер "бубеле", вайл их бин гор а йюнге мейдл. их бин .. ломир редн ... а швестерл. biggrin.gif
Катя Шварц
Рыбу со свеклой и без сахара - попробую, спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали. smile.gif
Йошка
Будет, будет женский клуб smile.gif Примерно с января, ОК?
Йошка
Нет, с января - это я поторопился. С февраля.
Катя Шварц
Цитата
On 2002-09-18 15:53, Йошка Финкль wrote:
Нет, с января - это я поторопился. С февраля.


Ой, Йошка, это был не Вам намек, а посетителям сайта: темы интересные, умные... даже слишком "ученые", не с кем за рыбу фиш поговорить smile.gif
А так что: открываем топик "О нашем, о женском" и вперед про рыбу со свеклой, а "они" пусть обсуждают этимологию-квазепретерит-майморим_такого-то_ребе...

Хотя это тоже была шутка, читать все это очень интересно, не знаю, есть ли еще где-нибудь в рунете такие интересные дискуссии на такие темы.

biggrin.gif
Граф
Катюша разговорилась на мамэ-лошн! Который для неё бабэ (бобэ)-лошн! Готэню! По такому поводу не грех и выпить чего-нибудь такого этакого (только без сахара, будьте мне так любезны!). КОЛ А-КУВЫД дир, тайере швестерке! Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер - хочь лойт ди шиурим фун ундзере тайере Йоэл-Лейб(н?), хочь лойт ди вертер- ун лерн-бихер дерфар, вайл зенен аройс ди грайзн. haлб идыш, haлб дайч, haлб - ди цыганьскэ-кимэт антиидыше грамматише нарышкейтн, азой зогн-зугн, а данк фрой Евлампие Пафнутьевне бас Аврумэле Рабинович-оглы, так сказать.

Надя, не обращайте внимания. Это мы балуемся.
Катя Шварц
Цитата
On 2002-09-18 16:16, Анархист-Моше wrote:
Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер 


Ну? их бин маским! ун нит "а бисл бесер", нор "а сах бесер" wink.gif

мит Йоэл-Лейб-Сандлер-Вайнрайх ун Г-тс hилф! smile.gif
Катя Шварц
Проблема еще в том, чтобы разговориться вообще: про лингивстику я только читаю, добавить ничего не могу, а обсуждать 1001 ночь религиозной Дульцинеи и апикойреса Хаима это просто mad.gif
biggrin.gif
Граф
Молодец, Катерина. Тогда, для пущего развлечения и в предвкушении дальнейших уроков р.Лейба, сходи-ка ты (и вы все, хавейрим) на достославно вонючий сайт 7=40. На форум "Антисемитизм", по крайней мере. Такого количества новых антисемитов-нацистов-Бог-знает-кого, что зарегистрировались на топиках т.н. еврейского сайта, я в жисть не видал. Никогда не видал: "Беженец", какой-то совершенно безграмотный грамматически и политически "Вася", "Россиянин" (или я ошибаюсь?), некто "АЛЕКС" большими буквами (не путать с обыкновенным "Алексом", тот нормальный человек), и многие, многие другие. Кажется, админ сайта за них взялся, наконец: ещё 2 часа назад они постили откровенным матом, называли 11 сентября "днём Святого Усамы" (Зассамы, кол ему в бок и трясця его матери), а невинную, ни в чём не повинную "Свинку" (наша Надежда) называли ЖЫДОВСКОЙ ПОДСТИЛКОЙ и АМЕРИКАНСКОЙ СВИНЬЁЙ, которой самый раз заняться некоторыми сексуальными извращениями, поелику скрывает мерзкое своё ЖЫДОВСТВО. И все эти посты появились в течение последних 3-4 дней. У меня глаза на лоб полезли - как спешат откровенные антисемиты встать в очередь на регистрацию на еврейский сайт - но тут сработал, видимо, их админ (как Илья Муромец, спавший последние годы непонятно где), - и стал их посты уничтожать, вещь для 7=40 совершенно неслыханная. М.б, с подачи нашего Йошки? Он тоже там крутится, непонятно зачем. Кстати, вэр вейс, фар вос Йошеньке дрэйц зих дорт?
Мейле, кажется, бороться с беспределом начали, а данкен Гот.
Спешите видеть! Кто от наших родных Хаима с Дульцинеей краснеет - лучше, всё-ж таки, туды не ходить, растудыть их в качель.
Laplandian
Цитата
On 2002-09-18 10:28, Анархист-Моше wrote:
Женский клуб - это замечательно, присоединяюсь, хотя и не женщина и с усами. Моя жена фиш готовит без сахара, а с сахаром - это для американцев. Мы не так воспитаны. Я этот американский сладкий кугл-чолнт-кишкэ в рот не могу взять. У американцев всё с сахаром, что флейш, что фиш. Не знаю, как они там его едят. В Иерушолаиме есть обычай даже цимес потреблять без сахара, а наоборот, с перцем и пряностями. На Рош а-Шонэ такой цимес ел, кстати.


То не Америка, то поляки. На западе Литвы такое тоже едят, но только не в Райсн, не дай Б-г. Цимэс у нас едят, конечно, с сахаром. Гэфилтэ фиш тут готовить не умеют напрочь, не говоря уж о том, что она и не "гэфилтэ", как должна быть, а суть рыбная котлета, начиненная сахаром. А как тебе курятина, обмазанная медом до безобразия, что имело место быть на моей свадьбе? Гадость, в натуре. "Ях вайс", поляки, понимаш...
Катя Шварц
Ув. Моше!
Я все уроки читаю, присылала р. Лейбу домашнюю работу, а потом просто выбыла в отпуск, а потом заработалась и вообще приходила в себя после переизбытка общения на четырех языках, включая идиш (ломаный, но уж какой есть). smile.gif
А за семь-сорок мне Админы голову оторвут: он дает уму непостижимый траффик, видно, слишком много баннеров, реклам и прочих картинок понавешали.
Laplandian
Цитата
On 2002-09-18 15:24, Kate_Shwartz wrote:
Рыбу со свеклой и без сахара - попробую,  спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали.  smile.gif 


Катя, но ведь совсем не в тех количествах, что в Речи Посполитой, согласитесь?
Laplandian
Цитата
On 2002-09-18 16:16, Анархист-Моше wrote:
Катюша разговорилась на мамэ-лошн! Который для неё бабэ (бобэ)-лошн! Готэню! По такому поводу не грех и выпить чего-нибудь такого этакого (только без сахара, будьте мне так любезны!). КОЛ А-КУВЫД дир, тайере швестерке!  Нор, хуц дэм, ме дарф лернен идиш а бисл бесер - хочь лойт ди шиурим фун ундзере тайере Йоэл-Лейб(н?), хочь лойт ди вертер- ун лерн-бихер дерфар, вайл зенен аройс ди грайзн. haлб идыш, haлб дайч, haлб - ди цыганьскэ-кимэт антиидыше грамматише нарышкейтн, азой зогн-зугн, а данк фрой Евлампие Пафнутьевне бас Аврумэле Рабинович-оглы, так сказать.

Надя, не обращайте внимания. Это мы балуемся.


Цыганьскэ - это современный ыврыт, хотя Евлампье тут и обхамила наш прононс ни за что, ни про что.

P.S. Фруктовая водка, особливо израильского производства, - злой яд, в натуре. Тут я с тобой согласен.
Laplandian
Цитата
On 2002-09-18 16:34, Kate_Shwartz wrote:
Проблема еще в том, чтобы разговориться вообще: про лингивстику я только читаю, добавить ничего не могу, а обсуждать 1001 ночь религиозной Дульцинеи и апикойреса Хаима это просто mad.gif 
biggrin.gif 


А давайте, в пику Евлампии, откроем тут еще Цэйлэмкэп-клуб с гусарскими шуточками про Мармурыш-Сигэт, пока Евлампия не извинится за наезд на наш прононс ?
Граф
Опять на политику сворачиваешь, да? На злой сионизм.
Катя Шварц
Цитата
On 2002-09-18 17:10, Yoel wrote:
Цитата

On 2002-09-18 15:24, Kate_Shwartz wrote:
Рыбу со свеклой и без сахара - попробую,  спасибо за совет!

А пряности это я тоже люблю и понимаю. Только при чем тут американцы? Сахар в фиш добавляли мои бабушки, тетушки и прочие родственницы, которые благословенную а голдене медине и в глаза не видали.  smile.gif 


Катя, но ведь совсем не в тех количествах, что в Речи Посполитой, согласитесь?


Ох, уж эта Жечь (Rzeczpospolita Polska)! Они каждый день подают кукурузу с медом на завтрак и считают, что это хорошее питание... :confused:

Надеюсь, что не в таком. Я знаю, что если сыпануть сахара "от души", будет "ужас что такое". Вопрос был в том, класть ли его вообще? Обсудила этот животрепещущий вопрос со знакомыми - и мнения полярно разделились. По-моему немного сахара, черного перца, базилика, петрушки и лимончиком сбрызнуть вовсе не помешает... А некторые говорят - фе!
А Вы в таком ужасе, как будто я сладкой-переслаженной рыбы наготовила и требую прибыть в гости и съесть ее до последней косточки wink.gif
Граф
По-моему, кулинарный форум ещё не предусмотрен. Это ж таки, 12-я лекция по идишу, нет? Вот и давайте на идиш всё вышеизложенное ИБЕРЗЭЦН, так сказать.
Катя Шварц
Цитата
On 2002-09-18 17:19, Yoel wrote:
А давайте, в пику Евлампии, откроем тут еще Цэйлэмкэп-клуб с гусарскими шуточками про Мармурыш-Сигэт, пока Евлампия не извинится за наезд на наш прононс ?


Эт можно. Реб Арье-Лейб, надеюсь, присоединится. smile.gif

Эх, помню на заре туманной юности я пережила шок, когда к нам впервые приехал дальний родственник из еврейского колхоза на Украине и заявил, что у меня не идиш, а помесь немецкого с ивритом или вообще неправильное произношение какое-то. Тогда я приняла это за откровение, переживала, училась "правильно" говорить. Зато теперь постинги Евлампии на транслите понимаю smile.gif
Евлампия
Рабойсэ, эх hоб гызугт, аз эх выл кэйнэм нышт фэрдросн хулилэ, ын ды ассоцыацыэс мыт "трыумпф дес выллэнс" крыхт мыр арайн а балкорхэ ! Вужэ кэн эх тын аз бавыстэ форэмтайльнэмэрс нэмэн эс азой нунт цам hарцн ын махн а западло дырфын ?

Катюшэ - ынтэр "бубэлэ" hуб ыз нышт айх, нор р. Лэйб-н, золь эр лэбн гызунд ын фрэйлэх быз hындрд-н-цвонцэх, гымэйнт. Ын файнэли, кэн эмыцэр мазбыр зайн вужэ ыз дэр ЫВО ыдыш вус мы'рэт вын эм азу сах ?
Laplandian
Цитата
On 2002-09-18 17:21, Анархист-Моше wrote:
Опять на политику сворачиваешь, да? На злой сионизм.


Да нет, это у нас такой юмор, причем тут сионизм? В том, какой язык мне нравится, а какой - нет, нет ни капли политики.
Laplandian
Да че тут говорить. Вот в Венгрии рыбу кушают вообще руками, без всяких вилок, честное слово. Даже селедку. Вылдэ модьорн ...
Евлампия
Бай майн кузынс элтэр-фэттер фын дэм цад фын швыгэр фын майн hынтс гэвэзэнэ хавертэ'с а балэбустэ, вус зи hот гывойнт эргэц ын зюд-омэрикэ флэг мэн эсн дэм фыш мыт бэйдэ фыс, ун кайн hэнт ! Дахцэх мыр аз а сах юрн цырык hот мэн хойшэш гэвэн уйф зэйэр элтэрзайдэ аз эр hут гыhайрат а малпэ.
Это текстовая версия — только основное содержание. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.