לעקציע 1 -א Урок 1а

Урок 1а

Вчера мы употребили слово בין

איך בין א תלמיד - я ученик

слово בין в данном случае переводится как "есть" или точнее - איך בין - "есмь". Это первое лицо настоящего времени глагола быть - זיין (зайн)

Спряжение глагола זיין (зайн). Я в скобках пишу русскими буквами, потому,что ещё не умею пользоваться "шрайбмашинкой" - чегой-то не получается.
Итак:

איך בין я есть

דו ביסט ты есть

ער, זי איז он, она...

מיר זיינען мы.....
איר זייט (зайт) вы....
זיי זיינען (зайнэн) они

Некоторые пуристы пишут и говорят вместо
זיינען - זענען
Это тоже абсолютно правильно.

Вспомним ещё раз это предложение:
איך בין א תלמיד - я ученик
א - это неопределённый артикль, так же как и в английском : I'm a student.
Специально для Йошки: артикль א =ein
Ich bin ein Student

Определённые артикли : דער, די, דאס - этот, эта, это

חנה איז די בעסטע שילערין - Хана лучшая ученица
חיים איז דער בעסטער שילער - תלמיד

Тут употребляется определённый артикль, который указывает, что Хана и Хаим именно лучшие ученики.

Мы знаем, что Хана ученица - שילערין - суффикс ין - ин указывает на женский род.

שרייבער - שרייבערין - писатель - писательница
В советском литературном идиш буква и опускалась:
שרייבערן, שילערן

В народном идиш больше используется для обозначения женского рода суффикс קע (ке):

שילערקע, לערערקע, שרייבערקע

איך מיין, אז אויף היינט איז גענוג, איך מוז גיין שלאפן- מארגן איז אויך א טאג.
א גוטע נאכט.

לעקציע 1 -א Урок 1а