אַנעקדאָט Урок 6 (Yoel)
אַנעקדאָט


:צװײ רומענישע ייִדן האָבן זיך געטראָפֿן אין טבריה

! שלום-עליכם -
! עליכם-שלום -
? נו , װאָס מאַכט אַ ייִד, װאָס טוט איר דאָ, בײַ אונדז אין טבריה . איך נעם בעדער
! טאַקע ! און איך נעם האַנטעכער

Числительные:

1 אײנס (в сочетании со словом - אײן
: אײן בױם, אײן שעה )
2 צװײ
3 דרײַ
4 פֿיר
5 פֿינף (в некоторых разговорных диалектах читается какфинэф)
6 זעקס
7 זיבן ("н" после "б" звучит как "м": зибм)
8 אַכט
9 נײַן
10 צען

טרעפֿן - угадать, встретить
טרעפֿן זיך - встретиться

באָד, בעדער - ванна, ванны (или бани)
האַנטעך, האַנטעכער - полотенце, полотенца
נעמען - брать, принимать

Переведите анекдот.

Обратите внимание на прошедшее время:
געטראָפֿן

Около 150 глаголов-исключений, а также производные от них, образуются по не совсем обычной схеме, часто с изменением корневой гласной:
געגאַנגען - גײן (идти)
געגעסן - עסן (есть, в смысле кушать)
געלאָשן - לעשן (гасить)

Обычно прошедшее время образуется добавлением приставки גע и суффикса ט в конце основы:

געקוקט - קוקן (смотреть)
געזאָגט - זאָגן (сказать)

В предложении прошедшего рода добавляется вспомогательный глагол האָבן , сам по себе имеющий значение "иметь" (в отличие от английского I had said, в современном идише таким способом образуется любое прошедшее время. В некоторых(не во всех!) случаях вспомогательный глагол может быть опущен):

זאָג איך דיר, ער איז טױט-משוגע Говорю тебе, он законченный псих.
!גוט געזאָגט Хорошо сказано!
דער טאַטע האָט מיר געזאָגט אַ משל Отец сказал мне пример(притчу)

Будущее время образуется с помощью специального глагола (похоже на английское You will tell и т.п.) плюс инфинитив:
איך װעל אים זאָגן מאָרגן, בלי-נדר Я ему скажу завтра, бли-нэйдэр
?װעמען װעסטו זאָגן Кому ты скажешь?

Я: איך זאָג, איך האָב געזאָגט, איך װעל זאָגן
Ты: דו זאָגסט, דו האָסט געזאָגט, דו װעסט זאָגן
Он/Она: ער/זי זאָגט, ער/זי האָט געזאָגט, ער/זי װעט זאָגן
Мы: מיר זאָגן, מיר האָבן געזאָגט, מיר װעלן זאָגן
Вы: איר זאָגט, איר האָט געזאָגט, איר װעט זאָגן
Они: זײ זאָגן, זײ האָבן געזאָגט, זײ װעלן זאָגן

Скажи: זאָג
Скажите: זאָגט
Давайте скажем: לאָמיר זאָגן (специальное слово плюс инфинитив)
Скажу-ка: לאָמיך זאָגן

Немногие, но очень распространенные глаголы образуют прошедшее время с всп. глаголом זײַן , а не האָבן , но об этом в другой раз.
Попробуйте перевести известную песню на слова не менее известного поэта Ар(о)на Цейтлина: (Арн - по-еврейски, но по-русски это имя не хочет склоняться).
Самому лень набивать:

פֿורל - повозка
געבונדן - прошедшее время от בינדן - привязать
קעלבל - уменьшительное от קאַלב - теленок
שטריק - веревка
הױך - высоко
הימל - небо
פֿליִען - лететь
שװעלבל - уменьшительное от שװאַלב - ласточка
האַלב - половина
דרײען זיך - вертеться
פֿרײען זיך - радоваться
הין אין קריק диалектный вариант от אַהין און צוריק - туда и обратно
שרײַען - кричать
פּױער - крестьянин
הײסן - приказывать (или звать)
בידנע - несчастные
פֿליגל - крыло/крылья (мн.ч. может совпадать с ед.ч.)
אַרױפֿצו - кверху
קײנער - никто
קנעכט - раб

Обратите внимание на условное наклонение װאָלסט - ты бы.

Предлоги (многим уже наверняка хорошо известные):

אױף - на (произносится аф)
בײַ - у,около (произносится ба)
אין - в
צו - к, аналогично английскому или ивриту, служит также показателем инфинитива.

... Разобрались? Считайте, что самостоятельно прочитали целое небольшое серьезное литературное произведение.

А вот и сама песня! Обсудить урок на форуме

Jewish 
TOP 20

Это статья Jewniverse - Yiddish Shteytl
http://www.jewniverse.ru

УРЛ Этой статьи:
http://www.jewniverse.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=10
Jewniverse - Yiddish Shteytl - Доступ запрещён
Еврейская кухня
Евреи всех стран, объединяйтесь!
Добро пожаловать на сайт Jewniverse - Yiddish Shteytl
    Поиск   искать в  

 РегистрацияГлавная | Добавить новость | Ваш профиль | Разделы | Наш Самиздат | Уроки идиш | Старый форум | Новый форум | Кулинария | Jewniverse-Yiddish Shtetl in English | RED  

Help Jewniverse Yiddish Shtetl
Поддержка сайта, к сожалению, требует не только сил и энергии, но и денег. Если у Вас, вдруг, где-то завалялось немного лишних денег - поддержите порталOZON.ru

OZON.ru

Самая популярная новость
Сегодня новостей пока не было.

Главное меню
· Home
· Sections
· Stories Archive
· Submit News
· Surveys
· Zina

ПоискОпрос
Что Вы ждете от внешней и внутренней политики России в ближайшие 4 года?

Тишину и покой
Переход к капиталистической системе планирования
Полный возврат к командно-административному плану
Жуткий синтез плана и капитала
Новый российский путь. Свой собственный
Очередную революцию
Никаких катастрофических сценариев не будетРезультаты
Опросы

Голосов 990

Новости Jewish.ru

Наша кнопка
Погода

Новости от Israland

Курс валютНовости России

Поиск на сайте Русский стол


Обмен баннерами


Российская газета


Еврейская музыка и песни на идиш

  
Jewniverse - Yiddish Shteytl: Доступ запрещён

Вы пытаетесь получить доступ к защищённой области.

Эта секция только Для подписчиков.

[ Назад ]