אכטע לעקציע - Восьмой урок
.מיט א קורצער צייט צוריק האָבן מיר געפראוועט דעם פסח-סדר חיים האָט פארבעטן דולצינעא צום סדר, ווייל ער האָט געהאט ווייטגייענדיקע פלענער לגבי דעם מיידל בעת די פסח-פעריען אין דער שול.אויף חול המועד פסח האָט חיים אריינגעזעצט דולצינעע אין זיין אַויטאָ און זיי האָבן זיך געלאָזט אין דער וועלט אריין. אין מיטן דער אינען איז זייער אַויטאָ באַשאָסן געװאָרן דורך פאלעסטינער טעראָריסן . ביי דולצינעע איז אָפּגעברענט געװאָרן איר שיין פנים. חיים איז אויך
פארוונדעט געװאָרן דולצינעע וועט זיך שוין נישט קאָנען פילמירן- אויס מיט דער קאריערע פון א פילם-סטאר

Попробуйте перевести этот текст самостоятельно.

Даю, всё же переводы нескольких слов и выражений:

פארבעטן - пригласить

ווייטגייענדיקע - далеко идущие - от ווייט (вайт) - далеко

גייענדיק - идущий, от слова גיין - идти. Обратите внимание, что в слове גייענדיק прибавляется буква ע .

Надеюсь, что такие "мелочи", как סדר, פסח,חול המועד известны всем.

פעריען - каникулы.В религиозных учебных заведениях каникулы - это חופש

Ну, вот и всё, а теперь переводите этот очень не весёлый рассказик в духе наших последних событий.

Обсудить урок на форуме - Выполнить домашнее задание
Это статья Jewniverse - Yiddish Shteytl
https://www.jewniverse.ru

УРЛ Этой статьи:
https://www.jewniverse.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=12
Jewniverse - Yiddish Shteytl - Доступ запрещён
Музыкальный киоск
Евреи всех стран, объединяйтесь!
Добро пожаловать на сайт Jewniverse - Yiddish Shteytl
    Поиск   искать в  

 РегистрацияГлавная | Добавить новость | Ваш профиль | Разделы | Наш Самиздат | Уроки идиш | Старый форум | Новый форум | Кулинария | Jewniverse-Yiddish Shtetl in English | RED  

Help Jewniverse Yiddish Shtetl
Поддержка сайта, к сожалению, требует не только сил и энергии, но и денег. Если у Вас, вдруг, где-то завалялось немного лишних денег - поддержите порталOZON.ru

OZON.ru

Самая популярная новость
Сегодня новостей пока не было.

Главное меню
· Home
· Sections
· Stories Archive
· Submit News
· Surveys
· Your Account
· Zina

ПоискОпрос
Что Вы ждете от внешней и внутренней политики России в ближайшие 4 года?

Тишину и покой
Переход к капиталистической системе планирования
Полный возврат к командно-административному плану
Жуткий синтез плана и капитала
Новый российский путь. Свой собственный
Очередную революцию
Никаких катастрофических сценариев не будетРезультаты
Опросы

Голосов 710

Новости Jewish.ru

Наша кнопка
Поиск на сайте Русский стол


Обмен баннерами


Российская газета


Еврейская музыка и песни на идиш

  
Jewniverse - Yiddish Shteytl: Доступ запрещён

Вы пытаетесь получить доступ к защищённой области.

Эта секция только Для подписчиков.

[ Назад ]


jewniverse © 2001 by jewniverse team.


Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Время генерации страницы: 0.042 секунд