לעקציע 3 Урок 3
?וואס דארף א גוטער שילער ברענגען מיט זיך אין קלאס
Что дожен хороший ученик принести с собой в класс?

ברענגען - принести
א לערנבוך - учебник
א פעדער - ручку
א העפט - тетрадь
א בלייער (блайер) - карандаш
א ווערטערבוך - словарь
א מעקער - стёрка(мне сказали, что на правильном русском это ластик)
Несмотря на то, что сегодня это не актуально я, всё же, привожу и эти слова:
א טינטער מיט טינט - чернильницу с чернилами

Внимание: слово לערנבוך - учебник состоит из двух слов -לערן(от слова לערנען и слова בוך - книга. Существительное דאס לערנען - обучение и слово בוך являются словами среднего рода: דאס לערנען, דאס בוך . Тем не менее слово לערנבוך - мужского рода - דער לערנבוך . Множественное число(מערצאל - мэрцол) - די לערנביכער

Тоже самое и со словом ווערטערבוך - словарь.Оно состоит из двух слов среднего рода: דאס ווארט - слово - мн.число - די ווערטער и из уже знакомого нам слова דאס בוך (дос) - мн.число - די ביכער . Тем не менее - слово ווערטערבוך - мужского рода - דער ווערטערבוך мн.число - די ווערטערביכער
Ручка - женского рода - די פעדער - мн.число в данном случае не меняется - די פעדער

Карандаш - муж. рода - דער בלייער - мн.число - די בלייערס
Тетрадь - ж.рода - די העפט - мн.число - די העפטן
Стёрка(ластик) - м.рода - דער מעקער - мн.число - די מעקערס
Чернила - м.род - דער טינט
Чернильница - м.род - דער טינטער мн.число - די טינטערס

דער לערער פרעגט: "חיים, פארוואס ביסטו געקומען אין קלאס אן א העפט ?און אן א בוך? פארוואס שווייגסטו
Учитель: Хаим, почему ты пришёл в класс без тетради и без книги? Почему ты молчишь
חיים: איך האב פארשפילט אין קארטן סיי די העפט און סיי דאס בוך
Хаим: я проиграл в карты и тетрадь и книгу

?דער לערער: און וואס וועסטו מארגן פארשפילן חיים: איך ווייס אליין נישט, עס איז שוין נישט געבליבן, וואס צו פארשפילן

קארטן(кортн) - карты
ед.число: די קארט

Попробуйте сами перевести последнее предложение.

Спряжение глагола ברענגען
Попытайтесь проспрягать сами.Спряжение глаголов в прошедшем и будущем времени будем проходить несколько позже.

Примечание:

?וואס דארף א גוטער שילער ברענגען מיט זיך אין קלאס
Что должен хороший ученик ПРИНЕСТИ с собой в клас.
Можно было бы еще сказать вместо "принести" - נעמאן :
Взять с собой - נעמען מיט זיך или מיטנעמען , но об этой форме чуть попозже

Jewish 
TOP 20

Это статья Jewniverse - Yiddish Shteytl
https://www.jewniverse.ru

УРЛ Этой статьи:
https://www.jewniverse.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6
Jewniverse - Yiddish Shteytl - Доступ запрещён
Наш Самиздат
Евреи всех стран, объединяйтесь!
Добро пожаловать на сайт Jewniverse - Yiddish Shteytl
    Поиск   искать в  

 РегистрацияГлавная | Добавить новость | Ваш профиль | Разделы | Наш Самиздат | Уроки идиш | Старый форум | Новый форум | Кулинария | Jewniverse-Yiddish Shtetl in English | RED  

Help Jewniverse Yiddish Shtetl
Поддержка сайта, к сожалению, требует не только сил и энергии, но и денег. Если у Вас, вдруг, где-то завалялось немного лишних денег - поддержите порталOZON.ru

OZON.ru

Самая популярная новость
Сегодня новостей пока не было.

Главное меню
· Home
· Sections
· Stories Archive
· Submit News
· Surveys
· Your Account
· Zina

ПоискОпрос
Что Вы ждете от внешней и внутренней политики России в ближайшие 4 года?

Тишину и покой
Переход к капиталистической системе планирования
Полный возврат к командно-административному плану
Жуткий синтез плана и капитала
Новый российский путь. Свой собственный
Очередную революцию
Никаких катастрофических сценариев не будетРезультаты
Опросы

Голосов 701

Новости Jewish.ru

Наша кнопка
Поиск на сайте Русский стол


Обмен баннерами


Российская газета


Еврейская музыка и песни на идиш

  
Jewniverse - Yiddish Shteytl: Доступ запрещён

Вы пытаетесь получить доступ к защищённой области.

Эта секция только Для подписчиков.

[ Назад ]


jewniverse © 2001 by jewniverse team.


Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Время генерации страницы: 0.037 секунд